Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ESET, globálny líder v oblasti IT bezpečnosti,  zaviedla opatrenia na pomoc národným centrám kybernetickej bezpečnosti v krajinách Európskej únie (EÚ CERT) pri zmierňovaní dopadu kybernetických hrozieb počas pandémie COVID-19. Ako výrobca bezpečnostných riešení so sídlom v EÚ sa ESET zameriava na partnerstvá s organizáciami v celej únii s cieľom zabezpečiť, aby jej občania boli chránení a zabezpečení v online svete.

ESET ponúka CERTom sídliacim v krajinách EÚ a financovaným z verejných zdrojov bezplatný prístup k informačným a dátovým kanálom ESET Threat Intelligence po dobu šiestich mesiacov. Tento zdroj môžu využiť na zabezpečenie ochrany širokej verejnosti a infraštruktúry v príslušných krajinách. Ponuka zahŕňa prístup k informáciám spoločnosti ESET o škodlivých doménach, URL adresách, malvéri a botnetoch.

S pandémiou COVID-19 súvisí aj nárast počtu digitálnych hrozieb a je nevyhnutné, aby boli krajiny EÚ vybavené nástrojmi a zdrojmi potrebnými na ochranu svojich občanov a systémov pred všetkými potenciálnymi hrozbami. ESET Threat Intelligence je sieť hodnotiaca kybernetické hrozby, tieto informácie zároveň dáva do užitočných súvislostí a prehľadne ich zobrazuje. Na analýzu využíva informácie získané z viac ako 110 miliónov senzorov.

Prístup k dátovým kanálom ESET Threat Intelligence umožní CERTom monitorovať možné hrozby s cieľom zmierniť riziko útoku a posilniť svoju obranu. Spolupráca je nevyhnutnou súčasťou analýzy hrozieb a určenia vhodnej reakcie na ne. Spoločnosť ESET oslovila za účelom partnerstva 46 CERTov v celej EÚ, počiatočná spätná väzba bola veľmi pozitívna a už prebieha niekoľko implementácií.

„Sme presvedčení, že každý má právo na bezpečné a chránené využívanie technológií. To však znamená, že verejný sektor musí byť vybavený prostriedkami na ochranu svojich občanov a svojej infraštruktúry. Bohužiaľ, existujú útočníci, ktorí sa snažia súčasnú krízu zneužiť. My sme však odhodlaní pomáhať CERT tímom v celej EÚ pri zmierňovaní dopadu týchto potenciálnych hrozieb a pri analýze vhodnej reakcie na ne. Ako organizácii so sídlom v EÚ je pre nás bezpečnosť a ochrana občanov veľmi dôležitá a počas tejto doby sa snažíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili miestne CERT tímy,“ povedal obchodný riaditeľ spoločnosti ESET Ignacio Sbampato.

Značky: