Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ESET, globálny líder v oblasti digitálnej ochrany, spúšťa Služby kybernetickej bezpečnosti – portfólio služieb, ktoré ponúka riadenú detekciu a reakciu na hrozby (Managed detection and response – MDR) spolu so súborom nových bezpečnostných a prémiových služieb podpory pre firmy všetkých veľkostí. Nová služba MDR ponúka priamy prístup k odborníkom spoločnosti ESET, ktorí zákazníkom dokážu rýchlo pomôcť s odhalením, analyzovaním, prešetrením a reakciou na kybernetické hrozby. Ponuka Služieb kybernetickej bezpečnosti je kombináciou ľudskej expertízy a osvedčených procesov. Tí najlepší systémoví inžinieri, odborníci z oblasti technickej podpory či výskumníci škodlivého kódu sú tak zákazníkom k dispozícii kedykoľvek ich budú potrebovať.

Firmy majú problém držať tempo s dynamicky sa vyvíjajúcimi kybernetickými hrozbami. Nedostatok kvalifikovaných profesionálov má za následok, že mnohé organizácie si nedokážu vhodne spravovať IT bezpečnosť vlastnými silami. Podľa spoločnosti International Data Corporation môže nesprávne implementované zabezpečenie koncových používateľov zabrzdiť alebo dokonca zastaviť produktivitu koncových používateľov a prístup ku kritickým zdrojom a dátam*. ESET Služby kybernetickej bezpečnosti boli vytvorené v reakcii na tieto výzvy tak, aby sa firmy mohli zamerať na podstatu svojho podnikania.


Nové portfólio Služieb kybernetickej bezpečnosti zahŕňa:

  • ESET Managed detection and response – služba poskytuje neustály monitoring a proaktívne vyhľadávanie hrozieb. Reaguje na bezpečnostné incidenty a ponúka nepretržitú podporu. MDR služba spoločnosti ESET sa nazýva ESET Detection and Response Ultimate.

  • ESET Security Services for Enpoints – služba zahŕňa reakciu na incidenty, detailnú analýzu súborov a základnú podporu pri riešení ransomvérového útoku. Takisto poskytuje podporu v prípade neodhalených malvérov, falošných poplachov a vyčistenia škodlivého kódu. Táto služba je súčasťou ESET Detection and Response Essential.

  • ESET Premium support služby garantujú časový limit odpovedí na incidenty a problémy s produktami v súvislosti s ich nasadením, kontrolou či prechodom na vyššiu verziu. Prémiová podpora je súčasťou dvoch balíkov: ESET Premium Support Advanced a ESET Premium Support Essential.  

Analytická spoločnosť Gartner verí, že do roku 2025 až 50 % firiem (oproti dnešným 15 %) umožní dodávateľom bezpečnostných riešení, aby im okrem obyčajného monitoringu narušení poskytli aj sanáciu problémov prostredníctvom vzdialeného prístupu bezpečnostných technológií.** V dôsledku neustále sa meniacich a pribúdajúcich hrozieb si firmy čoraz viac vyberajú svoje zabezpečenie nielen na základe dostupných produktov, ale aj služieb, ktoré tak spolu ponúkajú komplexné riešenie.  

„Rýchla a presná reakcia na incident si vyžaduje čas a zručnosti, ktoré mnohé organizácie jednoducho nemajú, najmä keď je potrebné riešiť viacero hrozieb súčasne. Či už ste korporácia, ktorá sa snaží zmenšiť riziko ohrozenia, alebo stredne veľká firma s obmedzenými internými kapacitami, nové služby spoločnosti ESET vám ponúkajú ľudí, expertízu, procesy a technológie moderného bezpečnostného operačného strediska. Našu novú ponuku služieb poskytujeme spolu s našimi dôveryhodnými partnermi z celého sveta, aby sme sa ubezpečili, že naši zákazníci dostanú najvyššiu mieru expertízy a služieb. Ochrana firiem, ich zamestnancov a technológií je naším poslaním, ktoré je odzrkadlené aj v našej novej ponuke Služieb kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol Pavol Balaj, enterprise segment director spoločnosti ESET.

Viac informácií o Službách kybernetickej bezpečnosti nájdete na tejto stránke.

Značky: