Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ESET vytvára novú Divíziu marketingu, komunikácie a digitálneho obchodu, ktorú od 1. júna 2023 vedie Mária Trnková.

Predtým pôsobila v spoločnosti ESET ako viceprezidentka pre segment domácností a IoT. Do novej divízie prináša skúsenosti s tvorbou a implementáciou efektívnej stratégie založenej na dátach.

Mária Trnková začala svoju kariéru v spoločnosti ESET na jeseň 2016. V rámci svojej prvej pozície ako manažérka marketingu pre región EMEA úzko spolupracovala s regionálnymi tímami na tvorbe efektívnych marketingových stratégií. Počas svojho šesťročného pôsobenia preukázala výnimočné líderské schopnosti, postupne preberala viac zodpovedností a dosahovala pôsobivé výsledky. Keď v októbri 2019 nastúpila na pozíciu segmentovej viceprezidentky, posunula sa do úlohy s presahom na celú organizáciu. Úzko spolupracovala aj s vedením spoločnosti, aby zabezpečila definovanie stratégie segmentov domácností a IoT a jej efektívnu implementáciu.

Maria Trnkova portretZdroj: ESET

Vo svojej novej funkcii marketingovej riaditeľky (Chief Marketing Officer) bude Mária Trnková stáť na čele novovytvorenej Divízie marketingu, komunikácie a digitálneho obchodu. Táto strategická divízia posilní marketingovú podporu spoločnosti ESET vo všetkých segmentoch, posilní pozíciu značky a podporí inovácie prostredníctvom užšej spolupráce s tímami pre technológie a spoločenskú zodpovednosť (ESG). Kľúčovým faktorom umožňujúcim úspešnú realizáciu marketingovej stratégie bude úzka spolupráca s regionálnymi a miestnymi pobočkami, ktorá zabezpečí poskytovanie maximálnej hodnoty zákazníkom.

„Je mi cťou, že môžem prevziať úlohu marketingovej riaditeľky spoločnosti ESET. Počas môjho pôsobenia v spoločnosti som na vlastné oči videla, že dosahovanie úspechu je výsledkom tvrdej práce a odhodlania. Som vďačná, že môžem pracovať v inkluzívnom prostredí, kde majú priestor rôzne pohľady, ktoré podnecujú inovácie a podporujú rast spoločnosti ESET v dynamickom prostredí kybernetickej bezpečnosti. Spoločne budeme naďalej posúvať hranice a poskytovať výnimočné riešenia našim cenným zákazníkom,“ uviedla Mária Trnková.

Vymenovanie Márie Trnkovej na pozíciu marketingovej riaditeľky privítal aj generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko: „V spoločnosti ESET neustále pracujeme na posilňovaní pozície našej značky na trhu prostredníctvom výskumu a inovácií, ale aj cez zlepšovanie našej výkonnosti a nachádzaní správnych riešení pre potreby našich zákazníkov. Obsadenie Márie Trnkovej na pozíciu CMO predstavuje pre spoločnosť ESET významný krok vpred a zároveň odzrkadľuje náš záväzok podporovať rovnaké príležitosti a inklúziu vo vedení našej spoločnosti. Vďaka svojim výnimočným schopnostiam a odhodlaniu presadzovať inovácie sa na túto pozíciu dokonale hodí. Želám jej veľa úspechov.“

Značky: