Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ESET, líder v proaktívnej ochrane pred internetovými hrozbami s viac než 20-ročnou históriou, dnes zaradil do ESET Technologickej aliancie českú spoločnosť Safetica, popredného výrobcu riešení Data Loss Prevention.

Výsledkom tohto vzťahu je, že existujúci firemní zákazníci spoločnosti ESET majú odteraz možnosť pridať do svojej stratégie viacvrstvovej ochrany aj ucelené riešenie prevencie úniku dát od firmy Safetica. Toto riešenie môžu získať aj od svojich existujúcich ESET resellerov.

Prieskum o celosvetovom stave informačnej bezpečnosti vykonaný v roku 2015 poradenskou spoločnosťou EY hovorí, že 56 percent respondentov definovalo prevenciu úniku dát (DLP) ako vysokú a 33 percent ako strednú prioritu v ich organizácii v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Safetica túto oblasť plne pokrýva a ponúka kompletné DLP riešenie adresujúce širokú oblasť bezpečnostných hrozieb, ktorých zdrojom je ľudský faktor. Safetica chráni firmy pred plánovanými alebo neúmyselnými únikmi dát, škodlivými činmi zamestnancov, problémami s produktivitou, hrozbami BYOD (Bring Your Own Device) a ďalšími škodlivými aktivitami.

„V ESETe dávame ochranu našich zákazníkov, ich dát a firemnej infraštruktúry vždy na prvé miesto. Sme preto radi, že môžeme v ESET Technologickej aliancii privítať Safeticu. Ich DLP riešenie poskytuje firmám silný a oceňovaný nástroj proti všetkým typom únikov dát,“ hovorí Jeronimo Varela, riaditeľ globálneho obchodu v spoločnosti ESET.

„Bývalí a aktuálni zamestnanci sú najčastejším pôvodcom pri 63 percentách všetkých bezpečnostných incidentov, ktorým musia firmy čeliť. Safetica poskytuje plnohodnotné firemné DLP riešenie s komplexnými reportami aktivít, ktoré organizáciu varujú pred podozrivým správaním,“ vysvetľuje Petr Žikeš, generálny riaditeľ spoločnosti Safetica.

ESET spustil svoju Technologickú alianciu v roku 2013. Ide o integračné partnerstvo, ktorého cieľom je lepšie chrániť firmy prostredníctvom doplnkových bezpečnostných riešení. Všetci členovia ESET Technologickej aliancie sú strategicky vybranými spoločnosťami, ktoré sú špecialistami v konkrétnom bezpečnostnom odvetví a zároveň vhodne dopĺňajú produktové portfólio ESETu.

Značky: