Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obavy z negatívnych dopadov umelej inteligencie na vzťahy so zákazníkmi nútia firmy rozmýšľať, ako vytvárať autonómne inteligentné systémy, ktoré budú slušné a zodpovedné.

Zhruba polovica firiem, ktoré využívajú umelú inteligenciu, sú s ňou spokojné, väčšina manažérov sa však zároveň obáva možných negatívnych dopadov autonómnych „strojov“ na vzťahy so zákazníkmi. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, ktorý urobil Forbes Insight pre spoločnosti SAS, Accenture Applied Intelligence a Intel.

Obavu z toho, že umelá inteligencia vystupujúca pod značkou firmy sa bude správať a konať nemorálne, neférovo, arogantne, alebo jej skrátka zákazníci nebudú dôverovať, má až 60 % z firiem, ktoré už umelú inteligenciu používajú, alebo ju plánujú používať.

Vzhľadom k tomu, že umelé inteligencie pri doterajších experimentoch a testoch už viackrát prejavili rasistické sklony, alebo mali sexistické či homofóbne narážky, sú takéto obavy opodstatnené. Preto ak sa má umelá inteligencia stať tvárou značiek a reprezentovať ich obdobne, ako dnes obchodníci alebo pracovníci zákazníckych služieb, budú musieť firmy zabezpečiť, aby sa „stroje“ správali slušne a zodpovedne.

Všetko nasvedčuje tomu, že firmy si budú musieť umelú inteligenciu vychovávať, obdobne ako to robia rodičia so svojimi deťmi. Inteligentné systémy, ak sú schopné učiť sa a konať samostatne, musia mať logicky v sebe vštepené princípy morálky a isté spoločenské normy,“ hovorí na margo výsledkov prieskumu Richard Kraus, country manažér SAS Slovakia.

Vlani v decembri expertná skupina Európskej únie predstavila prvý návrh etických noriem pre vývoj a využitie umelej inteligencie. Finálnu verziu odprezentujú odborníci tento rok v marci.

Mnohé firmy však v tomto smere konajú už dnes. Takmer tri štvrtiny podnikov, ktoré v súčasnosti umelú inteligenciu úspešne využívajú, na ňu starostlivo dohliadajú a najmenej raz týždenne vyhodnocujú jej výsledky. Väčšina spoločností tiež robí pre svojich technologických odborníkov školenia v etike a vyše polovica (63 %) zriadila aj interné etické komisie, ktoré pravidelne vyhodnocujú, ako sa u nich umelá inteligencia využíva.

Prieskum spoločností SAS, Accenture Applied Intelligence a Intel tiež ukázal značnú súvislosť medzi úspechmi v nasadzovaní umelej inteligencie a využívaním dátových analýz. Až v 79 % firiem, ktoré považujú nasadenie umelej inteligencie za úspech, zohráva analytika ústrednú rolu. Z podnikov, ktoré zatiaľ z využívania umelej inteligencie nemajú žiadny prospech, to uviedlo iba 14 % respondentov. „Byť úspešný v oblasti umelej inteligencie znamená byť úspešný v analytike,“ dodáva Oliver Schabenberger, prevádzkový a technologický riaditeľ SAS.