Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fotoaparáty, ktoré dokážu čítať emócie fotografa, zariadenia, ktoré umožňujú nepretržité, spontánne zachytávanie snímok bez použitia rúk, a obrazy, ktoré poskytujú úplný zážitok pre viaceré zmysly – to všetko sú trendy budúcnosti, ktoré boli odhalené v správe Budúcnosť obrazových technológií.

Správa od spoločnosti The Future Laboratory skúma, ako budú ľudia zachytávať, zdieľať a používať snímky v najbližších desaťročiach. Na dosiahnutie svojich záverov spoločnosť The Future Laboratory uskutočnila rozhovory s množstvom odborníkov vrátane akademických pracovníkov, vedcov, autorov a mysliteľov, ako aj vedúcich osobností oddelení globálnej stratégie a vývoja spoločnosti Nikon.

Visual Wellbeing

Medzi hlavné trendy patria:

Fotoaparáty rozumejúce kontextu

Nová generácia technológií snímačov umožní fotoaparátom budúcnosti čítať externé prostredie okamihu – svetlo, zvuky, teplotu atď. – a prispôsobiť ho interným emóciám, ktoré sa niekto snaží vyjadriť svojou snímkou. Tieto „kontextové fotoaparáty“ sa budú prispôsobovať fotografovanej situácii tak, že zvýraznia určité farby, tóny, úrovne expozície a kontrastu, aby odzrkadlili a zvýraznili emócie na snímke tak, ako to fotograf zamýšľal.

Snímky pre všetky zmysly

Snímky sa vyvinú nad rámec vizuálneho média a stanú sa z nich zážitky pre viacero zmyslov. Osoba prezerajúca snímku bude počuť, ako znie objekt na snímke, bude cítiť materiály objektov, parfum, aby ucítila charakter sprostredkovávanej správy, a potom dostane tipy na to, čo má jesť a piť, aby sa naplno zahĺbila do emócií na snímke.

Live Visualisation

Vizualizácia života

Nepretržité dokumentovanie informácií obsiahnutých v každom vizuálnom vneme bude pre fotografov budúcnosti kľúčové. Už existuje rastúci trh pre agilné a flexibilné riešenia fotoaparátov, ktoré umožňujú neustále aktívne fotografovanie z pohľadu fotografa. V budúcnosti sa objavia malé ľahké zariadenia, ktoré budú zachytávať nepretržite, takže nikto nezmešká žiaden okamih, a zariadenia, ktoré umožnia zachytávanie snímok bez použitia rúk.

Vizuálne blaho

Ako sa život bude zrýchľovať, v nasledujúcom desaťročí sa vyvinie rastúci trh pre vizuálny stimul umožňujúci únik, ktorý ponúka vnímavosť, pokoj a  útočisko. Ľudia si budú prezerať snímky, aby sa mohli venovať reflexii, relaxácii a aby sa „dobili“ energiou. Vzniknú príležitosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na využívanie takejto vizuálnej technológie ako prostriedku na zbavovanie pacientov bolesti. A zdravotné výhody vizuálnych obrazov sa stanú normou v domácom aj pracovnom prostredí.

V komentári k správe Budúcnosť obrazových technológií Tad Nakayama, viceprezident spoločnosti Nikon, povedal: „Obrazové technológie sa od založenia spoločnosti Nikon takmer pred storočím dramaticky zmenili a z tvrdení spoločnosti The Future Laboratory je zrejmé, že ľudia budú naďalej hladní po novom vizuálnom obsahu a technológiách. Ale bez ohľadu na to, aké sociálne, kultúrne a technologické zmeny sú pred nami, verím, že ťažisko hodnôt zostane zamerané na zachytávanie snímok, aby sme pomohli ľuďom zaznamenať zásadný emocionálny okamih na snímke.

Značky: