Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nápad Anny Opinovej, rodáčky zo Starej Ľubovne, sa pretavil do celosvetovej slávy.

Jej fotografia s názvom „Záhadný“, ktorá vznikla náhodou popri svadobnom fotení, totiž zaznamenala nečakaný svetový úspech a zaradila sa medzi diela špičkových fotografov z celého sveta. Teraz máte šancu pridať sa k nej aj vy.

Nikon Photo Contest je medzinárodná súťaž pre profesionálnych aj amatérskych fotografov, ktorým ponúka príležitosť šíriť a zároveň obohacovať kultúru fotografovania. Od prvého konania súťaže v roku 1969 zaslalo viac ako 410 000 fotografov vyše 1 620 000 príspevkov. Minulý rok sa konal 36. ročník a priniesol niekoľko rekordov v dejinách súťaže: najväčší počet zúčastnených fotografov (21 511) z najväčšieho počtu krajín (170) s najväčším počtom príspevkov (76 356).

Za hlavného porotcu bol opäť zvolený Neville Brody

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok bude hlavným porotcom súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019 umelecký riaditeľ Nevill Brody. Mená ďalších porotcov budú zverejnené ihneď po ich vymenovaní.

Brody začal vo svojom odbore pracovať pred viac ako tromi desaťročiami, pričom rozsah jeho práce sa pohybuje od návrhov obalov pre hudobné albumy až po návrhy dizajnov značiek pre svetové obchodné spoločnosti. Stal sa vplyvnou osobnosťou medzi rôznorodými druhmi umelcov a fotografov. Vďaka jeho schopnosti pracovať s porotcami z rôznych krajín a popularite, ktorú si medzi súťažiacimi získal, bol opäť zvolený do funkcie hlavného porotcu.

Neville Brody k súťaží hovorí: „Pracovať ako hlavný porotca súťaže Nikon Photo Contest 2016-2017 bola pre mňa úžasná a inšpiratívna skúsenosť. Príspevky boli mimoriadne kvalitné a vo vetách, ktoré porotcovia o nich hovorili, bolo až priveľa emócií. Bola to veľmi napĺňajúca skúsenosť a chcem sa poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí minulý rok svojimi prácami do súťaže prispeli. Teším sa a očakávam, že tento rok bude súťaž ešte vášnivejšia a inšpiratívnejšia.“

Prehľad kategórií súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019

  1. ročník súťaže Nikon Photo Contest bude pozostávať z troch kategórií: Open (Otvorená), Next Generation (Nasledujúca generácia) a Short Film (Krátky film). Témou kategórie Open (Otvorená) je „Change“ (Zmena). Život v čase významných zmien: od práce a životného štýlu až po klímu. Nikon vyzýva fotografov, ktorí sa chcú podeliť o svoje práce s ostatnými, aby zasielali svoje príspevky na uvedenú tému.

Témou kategórie Next Generation (Nasledujúca generácia), do ktorej sa môžu prihlásiť fotografi do 25 rokov, je „Identity“ (Identita) a spoločnosť Nikon v tomto prípade očakáva príspevky, v ktorých budú príslušníci mladšej generácie odhaľovať, kým sú.

A témou kategórie Short Film (Krátky film) je „Hope“ (Nádej) a Nikon očakáva príspevky, ktoré vrhnú svetlo nádeje na našu budúcnosť.

Oprávnenie na účasť a príspevky

Do súťaže sa môžu zapojiť profesionálni i amatérski fotografi, bez ohľadu na vek, pohlavie alebo národnosť a to do 31. januára 2019. Ďalšie informácie týkajúce sa kategórií, pravidiel odosielania príspevkov, postupu rozhodovania ako i udeľovania ocenení a cien nájdete na webovej stránke: http://www.nikon-photocontest.com/en/. Víťazi súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019 budú vyhlásení na slávnostnom udeľovaní cien v auguste 2019.

Značky: