Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikačný operátor BENESTRA úspešne dokončil hlavnú fázu budovania svojej novej bezdrôtovej siete, ktorá umožňuje rýchle a garantované pripojenie do internetu aj pre náročných firemných zákazníkov. Technológia bezdrôtového prenosu FWA 3,7 GHz, na ktorú BENESTRA získala celoslovenskú licenciu ešte začiatkom roka, je vzhľadom na rozsah nasadenia najväčšia sieť na Slovensku využívajúca túto frekvenciu.

Opäť sme prispeli k internetizácii Slovenska v súlade s našim dlhodobým cieľom pozitívne vplývať na vývoj trhu s telekomunikačnými službami,“ hovorí Ján Matiaska, vedúci oddelenia Produktu a Marketingu v spoločnosti BENESTRA a dodáva „pracujeme s technológiou, ktorá nám umožní ponúknuť zákazníkom kvalitné služby aj tam, kde sme boli doteraz odkázaní na drahšie alternatívy.

Budovanie novej siete trvalo dva a pol mesiaca a znamenalo výstavbu viac ako 140 bázových staníc a pripojenie takmer 1 300 zákazníkov, ktorí doteraz používali staršiu technológiu v pásme 3,5 GHz. Migráciou týchto zákazníkov na FWA 3,7 GHz sme im zo dňa na deň vylepšili kvalitatívne parametre ich liniek, vďaka čomu im dnes vieme ponúknuť aj ďalšie služby, či už hlasové alebo ethernetové. „Chcel by som najmä vyzdvihnúť tímovú prácu. Spolupráca technikov, operátorov na oddelení služieb zákazníkom, pracovníkov logistiky a našich partnerov zodpovedných za samotné inštalácie bola základným predpokladom aby bol náročný projekt úspešne zvládnutý podľa vopred naplánovaného harmonogramu,“ hovorí Augustín Revák, technický riaditeľ BENESTRY.

Technológia Radwin 5000, na ktorej BENESTRA vybudovala novú sieť, okrem lepších kvalitatívnych parametrov prináša aj širšiu škálu prenosových rýchlostí. Túto skutočnosť ocenia zákazníci, ktorým v ére rozmáhajúceho sa internetového obsahu už nepostačujú nižšie prenosové rýchlosti. Pre porovnanie, zatiaľ čo frekvencia 3,5 GHz umožňovala maximálnu rýchlosť 2-4 Mbps, na novej 3,7 Ghz to môže byť 10 až 25 Mbps v závislosti od vzdialenosti od bázovej stanice. Zatiaľ najrýchlejšia zriadená linka má kapacitu 25 Mbps, ale BENESTRA plánuje časom uviesť do prevádzky aj linky s kapacitou 30 Mbps, prípadne viac. Zákazníci na novej technológií oceňujú najmä kvalitu a stabilitu pripojenia. „Zákazníci pripojení cez staršiu technológiu sa v minulosti často pohrávali s myšlienkou, že časť alebo všetky svoje servery presunú do nášho virtuálneho dátového centra, ale vysoká odozva a kolísanie rýchlosti im to nie vždy umožnili. Dnes, keď ich linky vykazujú desať násobne nižšiu odozvu a stabilnú rýchlosť, vieme týmto zákazníkom ponúknuť aj širokú škálu manažovaných služieb,“ hovorí Lukáš Koller, obchodný riaditeľ spoločnosti BENESTRA. Keďže nasadená technológia je dostatočne imúnna aj voči poveternostným podmienkam, BENESTRA na nej poskytuje garantované služby pre biznis zákazníkov. Kvalita pripojenia predurčuje technológiu FWA 3,7 GHz, aby sa stala preferovanou voľbou pri budovaní bezdrôtových posledných míľ za účelom pripojenia zákazníkov.

Značky: