Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ochorení duševného zdravia z roka na rok pribúda a postihujú najmä mladých ľudí. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer až 46 percent obyvateľov EÚ tvrdí, že v posledných 12 mesiacoch mali psychiatrický problém, pocit depresie alebo úzkosti.

V skupine mladých ľudí vo veku 16 – 24 rokov je to až 60 percent. Celosvetovo má duševnú poruchu každý ôsmy človek. Na Slovensku sú duševné ochorenia dokonca druhou najčastejšou príčinou priznania invalidity. Vďaka podpore UNIQA sa na Slovensko dostáva už  v týchto dňoch celosvetovo známy Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie, vďaka podpore UNIQA sa v blízkej budúcnosti dostane aj do Českej republiky.

Program prvej pomoci v oblasti duševného zdravia (MHFA) so sídlom v Austrálii je dnes celosvetovo známy a používaný vo viac ako dvadsiatich krajinách. Jeho ambasádormi sú napr. v Británii princ a princezná z Walesu, v USA je to Michelle Obama. Vďaka podpore UNIQA sa prostredníctvom Ligy za duševné zdravie profesionálne školia odborníci na Slovensku a Českej republike, aby sa stali trénermi a aby šírili povedomie o ochrane duševného zdravia ďalej. Prvou spoločnosťou, ktorá do školení zapojila svojich ľudí, je UNIQA.

https://kurzy.dusevnezdravie.sk/akosarozpravat

„Sme hrdí na to, že do kurzu sa z UNIQA CZ a SK zapojilo takmer 90 našich zamestnancov, ktorých aktuálne školia odborníci z Ligy za duševné zdravie. Naučia sa poskytovať pomoc a podporu svojim kolegom, kolegyniam a blízkym práve v oblasti duševného zdravia tak, ako keď poskytujete prvú pomoc pri fyzickom úraze alebo v ohrození života. Veď v práci trávi ekonomicky aktívny človek niekedy 70% dňa a často si práve kolegovia môžu všimnúť, že niekto potrebuje pomoc. Pracujeme na tom, aby sme sa stali prvým zamestnávateľom s certifikátom Prvej pomoci pre duševné zdravie,“ hovorí členka predstavenstva UNIQA pre ľudské zdroje, značku a udržateľnosť Ganna Pidgorna.

Ganna Pidgorna
Ganna Pidgorna

Psychické ochorenia kryje životné poistenie v rámci rizika invalidity

Podľa celosvetových štatistík má každý ôsmy človek duševnú poruchu. Týka sa to najmä mladých ľudí, kde až 23 percent žiakov sa necíti užitočne, 28 percent žiakov sa nedokáže vysporiadať so svojimi problémami a nepociťujú záujem zo strany školy či dospelých. Čo sa týka Slovenska, podľa údajov NCZI psychiatrické ambulancie vlani navštívilo 417-tisíc pacientov, čo je o desať percent viac ako rok predtým. Počet diagnostikovaných psychických porúch stúpol takmer o 7%, pričom najčastejšie sa pacienti liečili pre neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy.

UNIQA preto na duševné choroby a poruchy správania myslí aj v rámci svojich produktov, okrem iného aj preto, že duševné choroby sú pravidelne druhou najčastejšou príčinou priznania  invalidného dôchodku. V rámci krytia invalidity poskytujeme poistné plnenie pre desiatky takýchto diagnóz.

Súčasťou životného poistenia je takisto bezplatná pomoc a psychologické poradenstvo. V rámci služby Diagnose.me poskytuje UNIQA podporu aj v prípade stresu po prírodných katastrofách, keď ľudia stratia majetok alebo dokonca svojich blízkych.

„Všetky naše aktivity vychádzajú z nášho presvedčenia, že silná spoločnosť je taká, ktorá sa stará o celkovú pohodu všetkých svojich členov. Dušené zdravie v posledných rokoch veľmi utrpelo a využitím nášho renomé, našich športových ambasádorov a strategickej spolupráce sa snažíme o trvalý pozitívny vplyv na zvyšovanie povedomia o duševnom zdraví. Veríme, že UNIQA tak prispieva k zdravšej a súcitnejšej spoločnosti, v ktorej sa všetkým žije lepšie“, vysvetľuje aktivity UNIQA v oblasti podpory duševné zdravia Ganna Pidgorna a dodáva: „Proaktívnym riešením problémov duševného zdravia sa totiž dá predchádzať vzniku závažnejších stavov, čo znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť a zvyšuje dostupnosť zdrojov tam, kde je to potrebnejšie.“

V UNIQA má šťastie na skutočne skvelých športových ambasádorov,či ide o famóznu Petru Vlhovú alebo majstra sveta vo vodnom slalome Jiřího Prskavca. Sú nielen výnimočnými športovými osobnosťami, ale aj úprimnými, odhodlanými a autentickými podporovateľmi duševného zdravia. Práve oni denne prekonávajú limity ľudského tela a psychiky a môžu hodnoverne hovoriť o tom, že všetci máme v živote chvíle, keď sa nemáme dobre.

„Práve Petra a Jirka zohrávajú kľúčovú úlohu v našom úsilí o zvyšovanie povedomia a odbúravanie stigmy súvisiacej s problémami duševného zdravia. Vďaka ich verejnej angažovanosti – keď otvorene hovoria o svojej osobnej skúsenosti, zdôrazňujú dôležitosť odolnosti a najmä vyhľadanie pomoci v prípade potreby,“ uzatvára Ganna Pidgorna.

Kampaň UNIQA „Hovorte úprimne“

UNIQA sa v rámci podpory duševného zdravia spojila s renomovanými profesionálnymi platformami: Na Slovensku spolupracuje s linkou pomoci Nezábudka a Ligou za duševné zdravie, v Českej republike s Linkou bezpečí pro děti a jejich rodiče a podporili sme aj mládežnícku iniciatívu Nepanikař. V Bratislave sa UNIQA finančne podieľala na spustení prvého detského psychiatrického stacionára. V Prahe UNIQA podporila detské psychiatrické oddelenie v nemocnici v Bohniciach a pripravili sme  českú verziu online kurzu pre ľudí, ktorých blízki celia problémom a výzvam v oblasti duševného zdravia. Destigmatizovať tému sa UNIQA snaží aj prostredníctvom imidžovej kampane Hovorte úprimne o duševnej nepohode. Okrem pozitívnej odozvy medzi ľuďmi za ňu UNIQA získala aj ocenenie PR odborníkov v súťaži PROKOP 2022 – 3. miesto v kategórii CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.Tento rok sa s kampaňou dokonca dostala na short list v súťaži súťaže Effie Awards Europe 2023 v kategórii Pozitívna zmena.

Značky: