Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

VÚB banka opäť zhodnotila emisiu Garantovaného vkladu XX a vyplatila dnes klientom s touto investíciou výnos za štvrtý rok 4,25% p.a.. Celkovo tak klienti s týmto produktom získali za 4 roky až 14,75 %-né zhodnotenie svojich úspor.

Tento rok VÚB banka svojim klientom s investíciou emisie Garantovaného vkladu XX opäť vyplatila okrem garantovaného výnosu 0,50% p.a. aj bonusový výnos 3,75% p.a. Celkovo teda už tretí rok po sebe získali 4,25% zhodnotenie p.a.. Výška bonusu bola závislá od vývoja 3M EURIBORu.

Vyplácanie výnosu  v jednotlivých rokoch:

  • V 1.roku viazanosti bol klientom vyplatený garantovaný úrok 2,00% p.a.
  • V 2. roku viazanosti bol klientom vyplatený garantovaný úrok 0,50% p.a. a nakoľko bola splanená podmienka, klienti získali i bonusový výnos 3,75% p.a.. Klienti tak v druhom roku získali celkový výnos 4,25% p.a.
  • V 3. roku viazanosti bol klientom vyplatený garantovaný úrok 0,50% p.a. a nakoľko bola splanená podmienka, klienti získali i bonusový výnos 3,75% p.a.. Klienti tak v druhom roku získali celkový výnos 4,25% p.a..
  • V 4. roku viazanosti majú klienti automaticky nárok na garantovaný úrok 0,50%a. a navyše  bola splnená podmienka, preto aj v 4.získavajúbonusový výnos3,75% p.a. Celkovo tak klienti v 4. roku viazanosti získavajú výnos vo výške 4,25% p.a.

 

Značky: