Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Návštevy erotických webov, nezabezpečené USB, streamovanie a ďalšie aktivity ohrozujú firemné siete českých a slovenských podnikov.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že podľa jej aktuálneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi českými a slovenskými predajcami, čelia IT administrátori stále rôznorodejším bezpečnostným výzvam v rámci firemných sietí. Na základe odpovedí respondentov spoločnosť identifikovala tzv. 7 „smrteľných“ hriechov firemných užívateľov, ktoré najčastejšie ohrozujú zabezpečenie a funkčnosť IT prostredia v českých a slovenských SMB podnikoch.

Všeobecne sú podľa respondentov najväčším ohrozením nepracovné aktivity na webe, využívanie výmenných pamäťových médií na pracovné účely, neaktualizované počítače a neopatrné správanie sa v oblasti elektronickej pošty. Hlavné prekážky zlepšovania vidia IT administrátori v podcenení problematiky IT bezpečnosti zo strany firemného manažmentu (89 %), vysokých nákladoch na obstaranie a prevádzku technických nástrojov (52 %) a nepreškolenie užívateľov na aktuálne riziká (35 %).

IT administrátori takto zoradili sedem najčastejších užívateľských pochybení:

  1. Návšteva rizikových webov – Za najrizikovejšiu užívateľskú aktivitu v rámci firemného webového prístupu považuje 77 % IT administrátorov návštevy erotických stránok.
  2. Využívanie neautorizovaných USB pamätí – Pre 83 % respondentov predstavujú medzi všetkými výmennými médiami najväčšie nebezpečenstvo USB kľúčenky, pre 42 % zas úložisko inteligentných telefónov.
  3. Strata či náhodné zmazanie dôležitých e-mailov – Obnovu užívateľských e-mailov rieši ako najčastejší problém 32 % IT pracovníkov.
  4. Surfovanie v pracovnom čase – Tomu, že súkromné surfovanie vedie k strate produktivity pracovníkov, verí 33 % administrátorov.
  5. Ignorovanie výziev na softvérové aktualizácie – Podľa 24 % respondentov si užívatelia aktualizujú svoje pracovné počítače nedôsledne.
  6. Streamovanie či sťahovanie hudby a videí – Až 39 % respondentov si myslí, že užívatelia v rámci siete sťahujú či streamujú mediálne súbory, a tým prispievajú k zahlteniu šírky pásma a spomaleniu kritických aplikácií.
  7. Neopatrné otváranie poštových príloh – Správania sa užívateľov pri otváraní elektronickej pošty sa obáva celkovo najviac IT administrátorov. Je to až 87 %.

„IT administrátori sú pod stále väčším tlakom, aby zaistili maximálnu IT bezpečnosť za čo najefektívnejšie náklady, avšak riziká sú stále rozmanitejšie,” povedal Zdeněk Bínek zodpovedný za predaj riešení GFI Software na českom a slovenskom trhu. „Neopatrností zo strany užívateľov, ktoré môžu byť pre firemnú sieť v konečnom dôsledku až „smrteľné“, skôr pribúda. Firemní IT manažéri a poskytovatelia multi-tenantných služieb preto hľadajú také licenčné modely a riešenia, ktoré umožňujú efektívnu a centrálnu správu kybernetického zabezpečenia kompletnej infraštruktúry.“

Spoločnosť GFI Software ponúka súbor riešení na ochranu pred každým vektorom útoku, ktorý je postavený na licenčnom modeli GFI Unlimited. Ten dovoľuje využiť komplexnú centralizovanú ochranu firemného IT za jednotné predplatné, doplnenú o produkty Exinda, ktoré sú určené na optimalizáciu výkonnosti podnikových aplikácií.

Značky: