Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rastúci počet aplikácií vyžaduje optimalizáciu prevádzky firemných sietí a prioritizáciu aplikácií

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že podľa jej dopytovania, ktoré sa uskutočnilo medzi partnermi a zákazníkmi na celom svete, rastie počet organizácií, ktoré majú každodenné problémy s fungovaním firemných aplikácií v dôsledku neefektívneho riadenia sieťovej prevádzky. Dôvodom je rast počtu využívaných aplikácií, keď viac než polovica opýtaných uviedla, že ich organizácia využíva viac ako 10 aplikácií.

Stále viac kritických firemných aplikácií závisí od dobrého prístupu ku kvalitnému internetovému pripojeniu, či sú to cloudové systémy v Amazon Web Services, aplikácie Microsoft Teams, VPN pripojenie alebo nestrategické aplikácie typu YouTube, ku ktorým sa pripájajú individuálni užívatelia v organizácii. V prípade problémov s pripojením najčastejšou príčinou nebýva nedostatočná šírka pásma, ale nízka efektivita jeho využitia a chýbajúca prioritizácia kľúčových aplikácií. A ak IT správcovia nemajú správne nástroje, potom príčiny zlého fungovania často ani nedokážu rozpoznať.

K najzaujímavejším zisteniam patrí:

  • 46 % organizácií globálne prevádzkuje do 10 firemných aplikácií, 36 % ich prevádzkuje 11 až 20 aplikácií, 10 percent 20 až 30 aplikácií a 8 % viac ako 30 aplikácií. 
  • V Českej republike a na Slovensku 67 % organizácií globálne prevádzkuje do 10 firemných aplikácií, 26 % prevádzkuje 11 až 20 aplikácií, 7 % viac ako 20 aplikácií. 
  • Čo sa týka problémov s výkonom kritických aplikácií 46 % globálne opýtaných si teraz neuvedomuje žiadne problémy, 35 % zažíva problémy na každodennej báze a iba 19 % svoje aplikácie už prioritizuje.  
  • V Českej republike a na Slovensku 50 % opýtaných si nie sú vedomí žiadnych problémov, 40 % zažíva problémy na každodennej báze a iba 10 % svoje aplikácie prioritizuje.  

„Za súčasným boomom softvérových aplikácií stoja prebiehajúce digitalizácie, či už z pohľadu ich počtu, tak aj nárokov na šírku pásma,“ povedal Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering v spoločnosti GFI Software. „Svoju rolu zohral aj kovid, počas ktorého došlo k prudkému nárastu využívania SaaS aplikácií. Dnes sa už organizácie v prípade internetovej konektivity nemôžu spoliehať na náhodu, ale musia svojim kritickým aplikáciám zaistiť dostatočnú šírku pásma pomocou nástrojov na aktívne riadenie sieťovej prevádzky a jeho optimalizáciu, ako je napríklad GFI Exinda.“

Riešenie GFI Exinda NetworkOrchestrator poskytuje viditeľnosť do spravovanej siete a dokáže identifikovať a riešiť problémy so sieťovou prevádzkou skôr, než spôsobia kritické problémy. Ponúka riadenie priepustnosti a traffic shaping postavený na firemnej politike a dokáže analyzovať škodlivú a nestrategickú prevádzku. Pomocou širokej škály reportov poskytuje informácie o kritických aplikáciách v reálnom čase, vďaka ktorým môže optimalizovať prevádzku siete bez ohrozenia obchodnej kontinuity.

Značky: