Dotknú sa aj slovenských vývojárov a spotrebiteľov

Dlhodobým problémom digitálnej éry je zbieranie osobných údajov spotrebiteľov a ich následné využívanie. Tejto problematike sa aktívne venuje nielen Európska únia, ale viaceré štáty menia legislatívu. Pridávajú sa aj nadnárodné spoločnosti, minulý rok prišiel so zmenami Apple, tento rok ho chce nasledovať Google.

Aplikácie v telefónoch dlhodobo zbierajú dáta od používateľov, ktoré následne získavajú nadnárodní dátoví giganti, aby spätne pomáhali efektívne cieliť reklamu. Spôsoby získavania dát a možnosť voľby súhlasu so zbieraním údajov boli predmetom rozsiahlych diskusií na celom svete. Primárna zodpovednosť za zabezpečenie súladu s ePrivacy legislatívou, a teda získaním súhlasu a informovaním, je však práve na vývojároch, ktorí sú v tomto postavení prevádzkovateľmi,“ tvrdí Jakub Berthoty z advokátskej kancelárie Dagital Legal.

Problematike sa už minulý rok venovala spoločnosť Apple, ktorej aprílový update iOS 14 zaviedol povinný opt-in súhlas na používanie dát. Používatelia si tak vedia zvoliť, či svoje dáta odosielať chcú alebo nie. K Apple sa teraz s odstupom pridáva aj Google. Od októbra 2021 budú môcť vývojári aplikácii pridávať do Google Obchodu informácie o spôsoboch zberu dát, ale aj o nasledovnom spracovaní a využívaní získavaných údajov. Vývojári musia stihnúť tieto údaje pridať do apríla 2022, v opačnom prípade hrozí, že nebudú môcť vkladať nové aplikácie a ani aktualizovať už existujúce.

Od apríla 2022 tak môžeme očakávať veľké zmeny. Väčšina mobilných aplikácií dnes neinformuje dostatočne transparentne o tom, aké dáta aplikácia spracúva a ktorým tretím stranám tieto dáta zasiela. Mnoho aplikácií totiž stále žije v mylnej predstave, že nespracúva žiadne osobné údaje, keďže vývojári za osobné údaje považujú len meno, priezvisko, bydlisko, či rodné číslo a unikátne online identifikátory sú pre nich anonymné dáta. V skutočnosti to však osobné dáta sú..Google týmto krokom prispeje k zvýšeniu transparentnosti.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.