Žiaci 3.B z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach zvíťazili v celoslovenskom, ako aj v česko-slovenskom kole online súťaže Jazykový WocaBee šampionát.

Tretí ročník súťaže prebiehal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Titul česko-slovenských šampiónov získali študenti zo Zlatých Moraviec v konkurencii takmer 60 tisíc žiakov z 3671 tried z celej Slovenskej a Českej republiky.  Počas celého trvania šampionátu sa žiaci naučili stovky nových slovíčok.

Súťaž Jazykový WocaBee šampionát sa na našich základných a stredných školách uskutočnila v termíne 20.10. – 15.12.2021. Súťaž prebiehala výhradne online v aplikácii WocaBee na učenie cudzích slovíčok a kritériom hodnotenia v jednotlivých kolách súťaže bola usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. O tej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. Víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. V šampionáte tak trieda súťaží ako tím a v jazykoch sa zlepšujú všetci žiaci.

Žiaci 3.B z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach zvíťazili v celoslovenskom, ako aj v česko-slovenskom kole online súťaže Jazykový WocaBee šampionát. Zdroj: WocaBee
Žiaci 3.B z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach zvíťazili v celoslovenskom, ako aj v česko-slovenskom kole online súťaže Jazykový WocaBee šampionát.

Do tretieho ročníka Jazykového WocaBee šampionátu sa v celej Slovenskej a Českej republike zapojilo spolu 60 000 žiakov z 3671 tried základných a stredných škôl. Po víťazstve v okresnom, krajskom aj celoslovenskom kole súťaže sa absolútnymi víťazmi šampionátu v učení cudzích jazykov na Slovensku a v Českej republike stali žiaci 3.B z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pod vedením svojej pani učiteľky anglického jazyka Mgr. Ivany Šovčíkovej.

Každý zo študentov víťaznej triedy dosiahol v záverečnom česko-slovenskom finále priemerný denný počet 24 tisíc WocaPoints. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď při precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 WocaPoints. Pani učiteľka Mgr. Ivana Šovčíková hodnotí výkon a motiváciu svojich žiakov v súťaži nasledovne: „Svojich študentov by som chcela pochváliť za ich vytrvalosť a usilovnosť v súťaži. Každé víťazstvo v jednotlivých kolách bolo pre nich veľkou motiváciou súťažiť ďalej.“

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola šampionátu sa uskutočnilo online za účasti     PaeDr. Dušana Husára, primátora mesta Zlaté Moravce, Mgr. Ivety Verešovej z odboru školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, organizátorov súťaže a vedenia školy vo štvrtok 16.12.2021 o 10.30 hod. Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach RNDr. Renáta Kunová o úspechu svojej školy v celoštátnom  a záverečnom česko-slovenskom kole jazykovej súťaže povedala: „Máme veľkú radosť z úspechu našich tretiakov, patrí im vďaka za prezentáciu nášho gymnázia v rámci Slovenska a Českej republiky. Sme radi, že ich máme a prajeme im ďalšie úspechy v škole a v iných vedomostných súťažiach.“

V záverečnom česko-slovenskom finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo v termíne 13. – 15. decembra 2021, sa študenti zo Zlatých Moraviec stretli s víťazmi celoštátneho šampionátu v Českej republike. Tými sa stali študenti kvinty na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešove, o niečo väčšiu motiváciu v učení slovnej zásoby však v súťaži preukázali študenti zo Slovenska.

Víťazom súťaže jednotlivcov sa v rámci Jazykového WocaBee šampionátu stal študent víťaznej triedy 3.B. z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Tomáš Zölder. V záverečnom kole súťaže jednotlivcov získal neuveriteľný výsledok – denný priemerný počet 31 250 WocaPoints.

Organizátor súťaže a autor aplikace WocaBee Ing. Michal Ošvát hodnotí tretí ročník súťaže nasledovne: „Víťazom celoštátneho aj záverečného česko – slovenského kola Jazykového WocaBee šampionátu srdečne blahoželáme, podali skutočne skvelý výkon. Vo WocaBee však máme dobrý pocit nielen z víťazstva najlepších, ale najmä z toho, že vďaka šampionátu sme motivovali tisícky detí k učeniu cudzieho jazyka moderným spôsobom. Veríme, že ich to posunie ďalej v znalosti jazykov, ktoré sú pre ich budúcnosť také dôležité.“

Celkové výsledky súťaže sú dostupné tu.

Značky: