Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Cowork zorganizovalo piaty hackathon financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý sa tentokrát konal v Prešove.

Mladé talenty aj skúsení IT profesionáli mali príležitosť navrhnúť koncept digitálneho dvojčaťa mesta Prešov, ktorého cieľom bude modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite. Tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach boli ocenené aj finančnou odmenou, spolu vo výške až 6000 eur.

Prešovského hackathonu, ktorý sa konal v historických priestoroch Múzea Solivar, sa zúčastnilo približne 60 hackerov, ktorí vytvorili 15 súťažných tímov. Dva tímy sa však počas víkendu zlučili a tak ich nakoniec súťažilo 14. Splniť zadanie a odovzdať navrhnuté riešenie porote sa načas podarilo 10 tímom, ktoré následne svoje nápady prezentovali aj naživo. Po dlhšej porade porota vybrala 3 výherné tímy.

Hackathony z dielne MIRRI SR nám už piaty krát ukázali, že ich organizácia má skutočne význam. Počas týchto podujatí sa na jednom mieste stretne množstvo odborníkov spolu s nadšencami pre IT a digitalizáciu a riešenia, ktoré počas nich vzniknú majú potenciál priniesť efektivitu verejnej správy a mnoho ďalších výhod pre regióny Slovenska a ich občanov. Potenciál nápadov, ktoré počas hackathonov vznikajú potvrdil aj primátor mesta Prešov František Oľha a dodal: “Pevne verím, že sa nám čo najskôr podarí zostaviť zadanie, aby sme mohli v spolupráci s víťazným tímom ich riešenie pretaviť aj do reálnej podoby. Veľmi sa teším, že sme mali možnosť tu byť, že sme dostali príležitosť takýto projekt realizovať s podporou Plánu obnovy a odolnosti. To čo ste spolu s nami dnes videli, súvisí so všetkým, čo mesto Prešov dnes potrebuje.”

Výhercami hackathonu sa stali členovia tímu nolimit. Navrhli riešenie, ktoré umožňuje meranie okamžitej spotreby elektrickej energie objektov mesta Prešov, publikovanie údajov do dátového skladu mesta a vizualizáciu spotreby za ľubovoľnú časovú jednotku. Ich systém zároveň dokáže upozorniť na neštandardné výkyvy v spotrebe, či optimalizovať spotrebu na základe skutočných dát. Víťazný tím viedol Matej Lukáč, ktorý pôsobí ako CEO developerskeho štúdia nolimit a po prevzatí ocenenia vysvetlil, prečo ich téma hackathonu zaujala: “Ďakujeme mestu za adresné témy, ktoré boli konkrétne, a pilotné riešenie bolo možné predstaviť priamo na mieste konania hackathonu. Vybrali sme real-time zber dát do novej dátovej platformy mesta v kombinácii s aktuálnymi potrebami v oblasti energetiky, kde výsledkom by malo byť meranie a následné šetrenie.”

Na druhom mieste skončil tím ZARF, ktorý vyhral predchádzajúci hackathon v Bratislave. „Ďalší zo série celoslovenských hackathonov, kedy môžeme potvrdiť, že ide o technologickú udalosť popredných priečok čo sa týka príprav, organizácie a exekúcie. V Prešove sme taktiež mohli vidieť, že v meste prevláda stále silný podiel mladej a zapálenej generácie, ktorá aj tentokrát ukázala, že im na ich meste záleží a chcú ho, rovnako ako svoju krajinu, posúvať vpred,“ zhodnotil člen tímu, Marek Gogoľ. Riešenie, ktoré navrhli sa zaoberá interpretáciou dát z dátového skladu mesta Prešov a ich zobrazovaním takou formou, aby boli použiteľné pre administratívnych pracovníkov aj bežných občanov. Dáta premietajú do viacerých jednoducho čitateľných formátov, ako sú grafy, štatistiky, mapy a podobne, pričom ďalej navrhli viaceré možnosti automatizácie, vďaka ktorým vie mesto vybrané dáta monitorovať a spúšťať úlohy, či notifikácie.

Tretie miesto patrí študentskému tímu Džawľ, ktorý viedol profesor SPŠE Prešov Martin Šechný. Počas hackathonu vyvinuli systém pre ekologickejšiu budúcnosť inštitúcií. Toto riešenie využíva údaje v reálnom čase zo senzorov, zohľadňuje nevyužité miestnosti a voľné dni, či vyhodnocuje nedostatky a podľa týchto údajov inteligentne upravuje vykurovanie, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe energie. Martin po skončení podujatia dodal, “Hackathon Digitálne dvojča mesta Prešov je skvelá príležitosť nájsť inovatívne nápady a spájať talenty do tímov, ktoré sa môžu premeniť na začínajúcich podnikateľov. SPŠE Prešov dlhodobo vychováva mladých inovátorov pre hackathony alebo iné príležitosti a tým systematicky prispieva k digitálnej budúcnosti mesta.”

Projekt Hacknime.to nekončí a v novembri sa posunie do ďalšieho slovenského mesta. 10. a 11. novembra budeme spoločne hľadať spôsob, ako vytvoriť prehľadný investičný systém pre mesto Trenčín. Prihlasovanie súťažných tímov je už otvorené. 2- až 5-členné tímy zložené z účastníkov so schopnosťou programovať a tvoriť aplikácie, ale aj so skúsenosťami z iných oblastí IT a biznisu sa môžu už teraz prihlásiť cez webstránku projektu Hacknime.to.

Značky: