Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitalizácia a hrozby v online svete napredujú rýchlejšie ako schopnosti tradičného vzdelávacieho systému a podfinancovaného školstva. Ak nepodá pedagógom pomocnú ruku súkromný sektor a odborníci, priepasť sa bude zväčšovať.

„Učitelia sa často nepohybujú v prostredí internetu tak prirodzene ako ich žiaci, no tým zase chýba životná skúsenosť a ešte aj schopnosť odlíšiť realitu od virtuálneho sveta,“ konštatuje Silvia Štěpánková, učiteľka a dlhoročná lektorka. Dôležité je prepojiť tieto svety tak, aby učitelia tušili, kde sa pohybujú ich žiaci, a žiaci aby postupne získali základné skúsenosti s bezpečnosťou a uvedomovali si možné riziká.

V tejto súvislosti má Silvia Štěpánková na mysli všetkých pedagógov, nielen učiteľov informatiky, a preto pripomína: „Stále prichádzajú nové hrozby aj v súvislosti s umelou inteligenciou, ktoré sa musíme učiť zvládať všetci za chodu.“

K tomuto sa pridáva aj Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. „Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti vidím v tom, že na Slovensku nám na všetkých stupňoch vzdelávania chýbajú učitelia. Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať.“ Preto spolu s občianskym združením EISI, o. z., pripravil projekt pod názvom Informačnú bezpečnosť treba žiť. Realizáciu umožnila finančná podpora zo zdrojov Fondu SK-NIC.

V projekte #IBtreba žiť budú zapojené priamo dve desiatky učiteľov stredných škôl zo Slovenska. V spolupráci s profesionálmi kyberbezpečnosti vzniknú na pilotnom workshope modelové hodiny informačnej bezpečnosti.  Učitelia následne takúto hodinu „odučia“ pre svojich kolegov na škole, a samozrejme, ako vyučovacie hodiny. Projekt sa bude následne multiplikovať a šíriť ďalej, prípadne po dohode s riaditeľom školy môže byť modelová hodina súčasťou aktualizačného vzdelávania.

Lektorom je kyberbezpečnostný profesionál Marek Zeman, vedecký pracovník Fakulty informatiky a informačných technológií STU, spoluautor dvoch dielov Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá. Projekt je podľa jeho hodnotenia jedinečný tým, že rozširuje existujúcu učebnicu a prislúchajúcu metodiku o praktickú aplikáciu o konkrétne vyučovacie hodiny. A čím sa vedia vzájomne obohatiť učitelia a profesionáli kyberbezpečnosti?

„Stretnutie chápem nielen ako vzdelávanie učiteľov, ale aj ako vzdelávanie autorov kníh,“ hovorí Marek Zeman. Preto tím dopĺňajú metodička Katarína Valičková a učiteľka informatiky a lektorka Silvia Štěpánková.

„V súčasnosti chýbajú medzi obyvateľstvom základné zručnosti a vedomosti o informačnej bezpečnosti, učiteľov nevynímajúc,“ prízvukuje po rokoch lektorovania Marek Zeman. „Máme učebnicu, metodiku a hľadáme spojencov. S takýmto podkladom budeme vedieť rýchlejšie začať vzdelávať a ľahšie sa priblížime k hranici potrebných 20-tisíc odborníkov na informačnú bezpečnosť na Slovensku.“

Organizátori hľadajú do pilotného workshopu stredoškolských učiteľov všetkých aprobácií, ktorí učia informačnú alebo kybernetickú bezpečnosť a chcú spolupracovať. Prihláste sa!

Workshop #IBtreba žiť bude v termíne 11. – 14. mája 2023 vo vzdelávacom stredisku UPJŠ v Danišovciach.

Formulár na prihlásenie

Kontakt: Pavol Sokol  csirt-awareness@upjs.sk