Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tohtoročnou prioritou sa podľa technologického giganta stalo zmierňovanie klimatických zmien. Na konferencii s názvom “Top 10 trendov digitalizácie“ spoločnosť každoročne zverejňuje svoj rebríček  priorít v digitálnom sektore pre daný rok.

V roku 2021 sa podľa Huawei budú veľké technologické firmy sústrediť najmä na:

  • digitalizáciu energetiky
  • zelenú energiu
  • efektívna E2E (end to end) riešenia
  • zrýchlenie AI (umelej inteligencie)
  • zjednodušenie a unifikácia IT systémov
  • autonómne vozidlá
  • smart energiu
  • inteligentné skladovanie energie
  • super-rýchle nabíjanie
  • bezpečnosť

Digitalizácia energetického priemyslu je dnes nevyhnutným trendom. Hlbšia integrácia smart technológií umožní lepšie riadenie výroby, prenosu, distribúcie, skladovania a spotreby energie, čím sa podstatne zvyšuje energetická účinnosť, ako aj množstvo zdrojov spotrebovaných na jej výrobu.

Hlavným cieľom je znižovať celkové emisie uhlíka. V budúcnosti bude prirodzeným záväzkom budovať uhlíkovo neutrálne siete a dátové centrá. Pomôcť by mala zabudovaná AI, ktorá  znížia ich energetickú spotrebu. Fungovať bude flexibilné nabíjanie a vybíjanie batérie v závislosti na striedajúcich sa úrovniach zaťaženia elektrickej siete. Pokiaľ ide o inteligentnú elektrickú energiu, pomocou analýzy veľkých dát je možné monitorovať a predpovedať  stav batérií produktov, napríklad elektromobilov, v 24 hodinovom predstihu.

V oblasti spotrebnej elektroniky Huawei predpovedá nástup super-rýchlej nabíjacej technológie. V budúcnosti si telefóny alebo laptopy nabijeme za menej ako 10 minút. Vďaka vývoju elektrickej architektúry možno navyše elektrické vozidlá nabiť do 10 minút, čoho cieľom je motivovať možných zákazníkov uprednostňovať elektromobily pred klasickými vozidlami so spaľovacími motormi.

Spoločnosť Huawei sa v januári 2021 opätovne zaviazala plniť záväzky zakotvené v Parížskej klimatickej dohode a Cieľoch trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Značky: