Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Začátek školního roku s sebou nese pro lidi všech věkových kategorií pozdvižení.

Prvňáčci jsou plni očekávání, jaké to ve škole bude. Naopak zkušenější žáci již vědí, o čem škola vlastně je. Zářijový návrat je pro ně příjemný kvůli opětovnému shledání se spolužáky po letních prázdninách, ale na každodennost se většina dětí moc netěší. Pro studenty znamená školní rok také nový začátek, kdy si mohou dávat pozitivní předsevzetí a objevovat, co je baví či nikoliv. Toto období se dotýká také rodičů, kteří mají školní docházku již dávnou za sebou.

Všichni si uvědomují, že škola a studium jsou důležitou součástí vzdělávání. Každý rodič ale ví, že škola s sebou nese také momenty, které mohou být pro děti nebezpečné, nepříjemné či stresující. Jak se mohou rodiče postarat o bezpečnost svých potomků, mít přehled o tom, co se s nimi děje, a cítit se v klidu, že situaci mají pod kontrolou? V každém případě je třeba děti chránit a preventivně předcházet nebezpečným situacím a být připravený, když se něco nebezpečného dítěti stane.

3 tipy pro klidné spaní

Obava č. 1 – Do školy cestou necestou

Nejvíce obávaným rizikem pro školáky je střet s nebezpečnou osobou – útok pedofila či znásilnění u starších dětí, únos dítěte nebo okradení. K těmto konfliktům nejčastěji dochází ve veřejných prostorech, při cestě do školy a ze školy domů.

Tip: V těchto momentech není důležitá jen opatrnost, ale také vědomí, jak se mají děti v daných situacích zachovat a co mají dělat. Dítě by si mělo dávat pozor, co se kolem něj děje a v případě nebezpečí jednat. Mobilní aplikace v chytrém telefonu Safety Guard může v těchto chvílích pomoci díky režimu Cesta, kdy si dítě předem naplánuje přesnou cestu domů. Pokud se objeví nějaké riziko, stačí zatřepat telefonem a dát o sobě vědět svým blízkým a Monitorovacímu centru.

Obava č. 2 – Drsňáci a šprti

Je pravdou, že děti se mohou v rámci začleňování do kolektivu setkat s jedincem nebo nevhodnou partou, kteří šikanují ostatní děti, či se mohou stát součástí této skupiny i z obavy o vlastní bezpečí. Současná doba rozvíjí také kyberšikanu, kdy je dítě ponižováno skrze mobilní telefony, e-maily, sociální sítě nebo blogy.

Tip: Jak mohou rodiče eliminovat frustraci z nového roku, nového kolektivu nebo špatné party? Dítě by mělo vědět, co má dělat, když se dostane do této situace, ať už je šikanováno, či je svědkem šikany u někoho dalšího. V každém případě je nutné vzít na sebe odpovědnost a svěřit se s touto zkušeností rodičům, nebo učitelům. A v případě kritické situace pak využít poplachu přes mobilní telefon.

Obava č. 3 – Do zájmového kroužku jen s „andělem“

Školní rok však s sebou nenese jen pobyt v lavicích, ale jsou s ním spojené mimoškolní aktivity, koníčky a zájmové kroužky či školní výlety a exkurze. Ať už syn chodí hrát fotbal, dcera se učí hrát na piano, nebo děti chodí do jazykových kroužků, můžou mít s sebou mobil, aby o sobě daly vědět v jakékoliv situaci rodičům.

Tip: Pokud má dítě celý týden plný kalendář zájmových kroužků, režim Schůzka v aplikaci Safety Guard bude rodiče informovat, zdali vše jde ze začátku dle plánu a dítě není nikde v nebezpečí. Funkce automaticky spustí poplach, jakmile vyprší nastavený čas. Časový odpočet může kdykoliv ručně ukončit nebo prodloužit dle aktuální potřeby. Rodič je tak informovaný, pokud se děje něco špatného. Při cestě domů z již prověřeného kroužku zajistí rodičům klid v duši režim Cesta.

Kde všude může mobilní aplikace dítěti pomoci?

  • Kdykoliv není dítě schopné si zavolat pomoc
  • Při přepadení na ulici
  • Přepadení doma, po návratu ze školy
  • Náhlý úraz při hře
  • Při podezření na výskyt nebezpečného člověka v okolí školy