Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť IBS automotive s.r.o. je popredným poskytovateľom dát v oblasti automotive na Slovensku a v Čechách. Nad rámec tejto činnosti je poskytovateľom SW pre oceňovanie a prognózy cien vozidiel TAXexpert a taktiež spracovateľom odborných metodík, analýz a porovnávacích štúdií v uvedenej oblasti. Od februára 2015, kedy sa pripojila k spoločnosti Audatex Systems, je súčasťou skupiny Solera Holdings, významného hráča na poli IT riešení pre oblasť automobilového priemyslu a poisťovníctva.

Aktuálna analýza spoločnosti IBS automotive je zameraná na problematiku, ktorá zaujíma snáď všetkých motoristov, a to na ceny poskytovaných servisných a opravárenských služieb.

Nebude teda reč o kvalite práce servisov, keďže k tejto téme toho už bolo napísaného dostatok. Pritom existujú viac či menej vydarené expertízy, založené na obchádzaní rôznych servisov s rovnakou poruchou vozidla a polemiky nad tým, kto a ako kvalitne vozidlo opravil, ako sa choval prijímací technik k zákazníkovi, či dostal zákazník vymenené diely späť, či sa mohol pri čakaní na opravu napr. pozerať na televíziu atď. Je to redaktorsky vďačná a čítaná téma, ktorá má však jednu chybu krásy. Ide spravidla vždy o jednorázové akcie, na základe ktorých sa robia všeobecné závery, a to podľa IBS automotive nie je správne.

Ale naspäť k danej téme cien. Ceny za poskytované servisné a opravárenské služby sa veľmi líšia, pričom sú ovplyvnené najmä nasledujúcimi faktormi:

  • Typom servisného zariadenia (značkový servis, skupinový servis a nezávislý servis);
  • Veľkosťou, rozlohou, vybavenosťou servisu a počtom zamestnancov;
  • Regiónom sídla servisu;
  • Značkou a modelom vozidla;

V zásade sa ceny servisných služieb skladajú z cien za prácu a cien náhradných dielov. Zatiaľ čo sa ceny náhradných dielov odrážajú spravidla od úrovne poskytovaných a dodávateľských cien, ceny za prácu sú odvodené od doby potrebnej k prevedeniu pracovného úkonu a od hodinovej sadzby za prácu v tom ktorom servisnom zariadení. A práve táto položka je hlavným rozdielovým faktorom medzi servismi.

„IBS automotive je spoločnosťou, ktorá vývoj hodinových sadzieb (cien) servisných prác dlhodobo analyzuje,“ uvádza Jakub Král zo spoločnosti IBS automotive a pokračuje: „Ako jediná spoločnosť disponuje rozsiahlou databázou týchto údajov, ktoré pravidelne sleduje, vyhodnocuje a zaznamenáva. Rozdiely v hodinových sadzbách pri jednotlivých servisoch sú obrovské, a to aj u sadzieb za prácu rovnakej značky a modelu vozidla.“

Za účelom porovnateľnosti zhromažďovaných údajov sleduje IBS automotive vývoj týchto sadzieb v značkových servisných zariadeniach, a preto ich nie je možne zameniť so sadzbami v ostatných servisných zariadeniach. Pritom nie je žiadne tajomstvo, že pri nezávislých servisov sa tieto sadzby líšia, resp. sú nižšie cca o 20 % a v niektorých prípadoch až o viac ako 40 % ako pri značkových servisoch.

Tabuľkový prehľad hodinových sadzieb značkových servisov, v ktorom sú uvedené priemerné hodinové sadzby vybraných servisov za mechanické práce, a to v spodnej a vrchnej dosahovanej hodnote. Ceny sú uvedené v Eur bez DPH. Audatex_nowat

Najnižšiu sadzbu 21,25 Eur za hodinu zaznamenala IBS v autorizovanom servise Opel pre modelový rad Corsa. Iný servis rovnakej značky si za opravu Corsy účtuje 31,58 Eur za hodinu. Na ceny pod 25 Eur za hodinu je možné naraziť aj v servisoch Mitsubishi, Škoda, Ford, Nissan, TOYOTA a Hyundai.

Najvyššie ceny za hodinu majú prémiové značky BMW a Audi. Vedie BMW, kde je rozpätie hodinovej sadzby pre rad 3 medzi 65,84 Eur a 78 Eur, pri Audi (A4) je to medzi 34,78 Eur a 78,63 Eur.

„Čitateľ si určite spraví obrázok o tom, ako dôležité je popri sledovaní kvality práce a iných hľadiskách pri výbere servisného zariadenia sledovať taktiež nákladovú položku servisných prác. Táto môže totiž prevetrať zákazníkovu peňaženku. Pritom úmera medzi výškou hodinových sadzieb a kvalitou prác, rýchlosťou prevedenia a inými hľadiskami by síce mala platiť, ale veľakrát neplatí,“ uzatvára Jakub Král.

Dáta a kalkulačné systémy spoločnosti IBS automotive využívajú najmä poisťovne, banky a leasingové spoločnosti na Slovensku a v Čechách pri oceňovaní vozidiel a stanovovaní ich hodnôt. Softwarové riešenia a služby spoločnosti Audatex používajú výrobcovia a dovozcovia automobilov, poisťovne, servisy a leasingové a finančné spoločnosti a ich dodávatelia v priebehu celého životného cyklu motorových vozidiel – od „narodenia“ až po ich likvidáciu. Na Slovensku využívajú služby Audatexu okrem iného aj všetky poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie motorových vozidiel, výrobcovia a dovozcovia automobilov, väčšina autorizovaných a neautorizovaných servisov a lakovní, znalci. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny Solera Hodlings, popredného poskytovateľa softwaru a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku pre automobilový a majetkový trh vrátane neživotného poistenia.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.