Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bol uznaný za „hlavného hráča“ hneď v dvoch správach organizácie IDC MarketScape – Worlwide Modern Endpoint Security Enterprise 2021 Vendor Assessment (Doc #US48306021, November 2021) a Worldwide Modern Endpoint Security SMB 2021 Vendor Assessment (Doc #US48304721, November 2021). Tieto správy hodnotia ponuku dodávateľov bezpečnostných riešení pre ochranu koncových zariadení v segmente malých a stredných firiem a tiež na trhu veľkých firiem.

Spoločnosť IDC MarketScape poskytuje hĺbkové kvantitatívne aj kvalitatívne hodnotenie schopností dodávateľov na trhu s technológiami prostredníctvom prieskumov a rozhovorov s obchodnými lídrami, účastníkmi a koncovými používateľmi. Hodnotiace kritériá oboch správ sa zamerali na dve hlavné kategórie – schopnosti firiem a ich stratégie. Zatiaľ čo kategória schopností zahŕňa najmä aktuálnu ponuku spoločností, kategória stratégií si všíma to, ako dokážu dodávatelia splniť potreby zákazníkov v horizonte troch až piatich rokov.      

Obe správy sa zameriavajú na dôležitosť robustného a moderného zabezpečenia koncových zariadení malých aj veľkých firiem. Takéto bezpečnostné produkty chránia osobné zariadenia pred kybernetickými útokmi prostredníctvom mechanizmov detekcie a reakcie. Jeden z dvoch mechanizmov, platforma ochrany koncových zariadení (EPP), má na starosti samostatné rozhodnutia o detekcii a odpovedi na hrozby v reálnom čase, bez potreby ľudského zásahu. Detekcia a reakcia na útoky na koncové zariadenia (EDR) je druhou fázou odhaľovania a odpovede na kybernetické hrozby, ktoré unikli EPP platforme. V prípade nástroja EDR sa pohybuje čas detekcie útoku a iniciovania odpovede medzi niekoľkými minútami až dňami, v závislosti od závažnosti danej hrozby.

Obe správy si všímajú, že ESET reinvestuje svoj zisk do softvérového vývoja, výskumu hrozieb a ich neustálemu sledovaniu, teda do oblastí, ktoré sú kľúčové pre vylepšovanie jeho produktov. ESET dostal uznanie aj za podporu v lokálnych jazykoch naprieč jeho rozrastajúcou sa základňou zákazníkov po celom svete. Správy ocenili aj účasť spoločnosti ESET v nezávislých EPP a EDR hodnoteniach, jej ochotu vystaviť svoje produkty testovaniu a tiež jej široké a prirodzene integrované riešenia naprieč produktami. Zákazníci spoločnosti ESET taktiež profitujú z jej vlastných funkcií na eliminovanie hrozieb a z unikátnych dát o hrozbách, ktoré zbiera a analyzuje. Za všetko spomenuté vďačí slovenská firma svojmu nepretržitému odhodlaniu zlepšovať sa, rozsiahlemu výskumu, firemnej kultúre poháňanej technológiami a stabilnému vedeniu.

„Sme nesmierne hrdí na to, že nás IDC MarketScape menoval za hlavného hráča v hodnotení koncových zariadení. Kybernetické útoky predstavujú pre moderné firmy jednu z najväčších výziev. Aby sme prinášali riešenia, ktoré sa vysporiadajú s neustále sa vyvíjajúcimi hrozbami, vo veľkom investujeme do našich ľudí a technológií. V našej ceste za inováciami budeme pokračovať, aby sme zabezpečili najvyššiu možnú ochranu pre našich zákazníkov a partnerov,“ hovorí Pavol Balaj, Segment Director for Enterprise spoločnosti ESET.

„Pre spoločnosť ESET je ochrana firiem všetkých veľkostí poslaním. Organizáciám a našim MSP partnerom preto poskytujeme to najmodernejšie zabezpečenie koncových zariadení. Sme hrdí na to, že nepretržité investovanie do zákazníkov a partnerov prostredníctvom našich neustále sa zlepšujúcich služieb a riešení sa dočkalo uznania,“ dodáva Michal Jankech, Segment Director pre SMB a MSP spoločnosti ESET.  

Viac informácií o ponuke spoločnosti ESET pre malé a stredné firmy nájdete na tejto stránke a o ponuke pre veľké organizácie na tejto stránke

Značky: