Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový prieskum spoločnosti Samsung Electronics odhalil, že Európania trávia 86 % času navyše premýšľaním o zvládaní domácich prác, než koľko potrebujú na ich skutočné vykonávanie[1].

Tento čas, do ktorého sa započítava všetko od fyzického nepokoja až po duševnú prípravu pred začatím akejkoľvek úlohy, pôsobí ako „neviditeľná záťaž“ a ovplyvňuje spôsob, akým ľudia doma trávia svoj drahocenný čas.

Štúdia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 6 000 respondentov[2] z celej Európy, odhalila, že priemerný človek má v domácnosti na starosti najmenej sedem úloh, čo často zaberie viac ako 30 hodín týždenne. To sa takmer rovná práci na plný úväzok[3] a má to nepriaznivý vplyv na duševnú pohodu v európskych domácnostiach, pretože viac ako polovica respondentov (51 %) priznáva, že aspoň polovicu času pociťujú stres a dve pätiny (41 %) sa často ťažko sústredia na každodenné činnosti. Viac ako polovica (54 %) respondentov potvrdzuje, že rast životných nákladov vrátane nákladov na energie ovplyvnil chod ich domácnosti a spôsobil, že sa domáce práce stali stresujúcejšími a ťažšie zvládnuteľnými.

Prieskum identifikoval 15 najčastejšie pravidelne vykonávaných domácich prác, medzi ktoré patrí bežné upratovanie, nákup potravín a správa účtov za elektrinu. Jednotlivé úlohy boli zoradené podľa emocionálnej a fyzickej náročnosti, ktorú im Európania prisudzujú. Ukázalo sa, že napriek väčšej dostupnosti pokročilých technológií a platforiem, ako je ekosystém SmartThings pre riadenie chodu inteligentnej prepojenej domácnosti, trávia Európania stále takmer rovnakú dobu – a v niektorých prípadoch aj dlhšiu – mentálnou prípravou na bežné domáce práce v porovnaní s dobou, ktorú venujú ich vykonávaniu. Niekoľko príkladov:

  • Európania trávia 92 % času navyše premýšľaním o príprave jedla v porovnaní s časom na samotné varenie.
  • Európania trávia 91 % času navyše premýšľaním o zabezpečení domácnosti v porovnaní s časom na podnikanie preventívnych opatrení.
  • Európania trávia 88 % času navyše premýšľaním o likvidácii alebo recyklácii odpadu v porovnaní s časom na samotné vykonávanie tejto úlohy.

Na pomoc pri náprave tohto stavu v európskych domácnostiach zaviedla spoločnosť Samsung „index neviditeľnej záťaže“, ktorý bol špecifikovaný v spolupráci s autorom bestsellerov a odborníkom na problematiku pocitu šťastia Mo Gawdatom. Pomocou prvého vzorca svojho druhu (neviditeľná záťaž = intenzita práce x čas x frekvencia vykonávania) umožňuje každému spočítať si vlastnú neviditeľnú záťaž tak, že vyhodnotí svoju fyzickú záťaž pri obstarávaní domácich prác a tiež s tým súvisiacu psychickú záťaž.

Väčšina (90 %) respondentov verí, že by ich domácnosť mohla fungovať efektívnejšie a takmer polovica (48 %) je ústretová voči potenciálu technológií, ktoré by im mohli uľahčiť domáce práce. Vyhodnotenie indexu neviditeľnej záťaže preto ponúka používateľom aj jednoduché riešenia pomocou SmartThings, ktoré im môžu pomôcť žiť efektívnejšie a ušetriť si čas na veci, na ktorých im najviac záleží.

Napríklad funkcia SmartThings Energy[4] pomáha znížiť starosti so správou a platením účtov za elektrinu tým, že umožňuje prehľadne sledovať spotrebu energie inteligentných domácich spotrebičov a pomocou šikovných zásuviek[5] monitorovať dokonca aj tie zariadenia, ktoré podporu takejto funkcie samy nemajú. Ak chcete ušetriť viac, môžete aktivovať režim AI Energy Mode[6] a regulovať spotrebu energie tak, aby nepresiahla prednastavenú cieľovú hodnotu. Aplikácia SmartThings ponúka napríklad aj pohodlnejšie pranie bielizne – umožňuje ovládať práčku na diaľku a upozorní vás na dokončenie pracieho cyklu. Môžete teda spustiť pranie odkiaľkoľvek v pravý čas tak, aby na vás po návrate domov čakala čerstvo vypraná bielizeň.

Mo Gawdat to komentuje: „Vážim si to, že môžem spolupracovať so spoločnosťou Samsung na spracovaní indexu neviditeľnej záťaže a pomocou tohto orientačného bodovacieho systému ukázať Európanom skryté bremeno domácich prác, ktoré si obvykle neuvedomujú. Dobré využitie času doma má zásadný vplyv na našu celkovú pohodu, a preto je dôležité zaviesť do každodennej rutiny zdravé návyky, ktoré nám pomôžu ľahko zvládať zoznam úloh. So SmartThings je možné automatizovať množstvo domácich prác a výrazne skvalitniť trávenie nášho voľného času doma.“

Nathan Sheffield, vedúci oddelenia IOT a SmartThings spoločnosti Samsung Europe, dodáva: „V spoločnosti Samsung stále hľadáme spôsoby, ako ľuďom pomôcť ušetriť čas a uľahčiť im prácu. SmartThings odomyká jednoduchší, múdrejší a prepojenejší svet. V súčasnej dobe existuje viac ako 300 partnerských značiek, ktoré podporujú viac ako 3 200 pripojiteľných zariadení. Vďaka kompletnej kontrole nad svojím domovom a dôležitými domácimi povinnosťami sa vám uvoľní čas na to, aby ste sa mohli venovať veciam, ktoré sú pre vás zo všetkého najdôležitejšie. Prostredníctvom indexu neviditeľnej záťaže sme chceli podnietiť debaty o pracovnej záťaži v domácnostiach po celej Európe. Dúfame, že keď nabádame ľudí, aby si viac uvedomovali svoju neviditeľnú záťaž, začnú vo väčšej miere využívať ohromné výhody technológií, ktoré im pomôžu viesť spokojnejší život.“

Ďalšie informácie o SmartThings nájdete na https://www.samsung.com/sk/smartthings/.


[1] Vypočítané ako percento priemerného času, ktorý európski respondenti podľa svojich skúseností strávia premýšľaním/prípravou na všetky svoje úlohy v domácnosti (27 hodín) a času, ktorý rovnaká skupina strávi vlastným plnením týchto úloh (31 hodín).

[2] Prieskum realizovaný v októbri 2023 spoločnosťou FleishmanHillard TRUE Global Intelligence v spolupráci so spoločnosťou Focaldata, ktorého sa zúčastnilo 6 066 európskych spotrebiteľov zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska a Poľska.

[3] Vychádza z priemernej pracovnej doby na plný úväzok u osôb vo veku 20 – 64 rokov v Európe v roku 2022, ktorá podľa Eurostatu, oficiálneho štatistického úradu EÚ, bola 37,5 hodiny.

[4] Vyžaduje kompatibilnú zásuvku Smart Plug a riadiacu jednotku Smart Home Hub. Zásuvku Smart Plug je potrebné zaregistrovať v aplikácii SmartThings. Sledovanie spotreby energie pomocou zásuvky Smart Plug je dostupné na karte „Smart Plug“ v záložke „Zariadenia“ v aplikácii SmartThings.

[5] Vyžaduje kompatibilnú zásuvku Smart Plug a riadiacu jednotku Smart Home Hub. Zásuvku Smart Plug je potrebné zaregistrovať v aplikácii SmartThings. Sledovanie spotreby energie pomocou zásuvky Smart Plug je dostupné na karte „Smart Plug“ v záložke „Zariadenia“ v aplikácii SmartThings.

[6] Funkcia AI Energy Mode sa môže líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo zariadenia. Dokáže prepnúť všetky kompatibilné inteligentné spotrebiče do úsporného režimu buď automaticky, alebo ak odhadovaný mesačný účet za elektrinu prekročí prednastavenú cieľovú hodnotu. (Príklad: Chladnička – optimalizácia otáčok a prevádzky kompresora a nastavenie teploty mrazničky.) Spotreba energie a odhadované náklady zobrazené v aplikácii SmartThings Energy sa môžu líšiť od skutočnej spotreby a nákladov.

Značky: