Poznáme to asi všetci. Školské lavice pandémia prinútila deti a študentov zameniť za počítače a kamery. Bol to dlho jediný spôsob, ako sa dostať aspoň k nejakej forme vzdelávania. Veľmi to ale záviselo od konkrétnej situácie v rodine a tiež na strane učiteľa.

Informatika z dištančnej výuky vypadla

Až tretina základných škôl na 2. stupni počas pandémie paradoxne úplne vypustila z výučby informatiku. Ďalšia tretina zredukovala počet vyučovaných hodín určených pre výučbu informatiky. Tieto údaje vyplynuli z prieskumu agentúry Focus. Ten sa na zadanie Telekomu realizoval špeciálne medzi učiteľmi vyučujúcimi informatiku na 2. stupni ZŠ.

Pred druhou vlnou pandémie v podobnom prieskume pritom väčšina riaditeľov škôl radila informatiku na štvrté miesto v poradí dôležitosti predmetov pre budúcnosť detí (za cudzie jazyky, slovenský jazyk a matematiku). Teraz je situácia iná, informatika sa na 2. stupni ZŠ prakticky prestala vyučovať.

Prečo sa tak stalo? Až 68 % škôl už informatiku nepovažuje za kľúčový premet. Veľká časť totiž považuje samotné dištančné vzdelávanie cez IT zariadenie za výuku informatiky a špeciálne sa jej ďalej nevenuje. Výučba informatiky počas dištančného vzdelávania úplne vypadla až na tretine škôl.

V mnohých rodinách však nastali problémy napr. pri pripojení web kamery, prípadne pripojení sa na internet. Veľmi častý problém je tiež zdieľanie dokumentov. Toto sú však len základy informatiky a aj s tým majú niektoré rodiny problém. Slovak Telekom tak prináša ďalšie rozširovanie program ENTER, ktorým pomáha učiteľom využívať najnovšie inovácie na hodinách informatiky. Podľa prieskumu na tých školách, kde sa dištančne informatika vyučovala bol tretím najpoužívanejším nástrojom práve micro:bit, čo je základ programu ENTER.

Obľúbenosť nástrojov na výuku informatiky podľa FOCUS.

Obľúbenosť nástrojov na výuku informatiky podľa FOCUS. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Podpora škôl a detí

Telekom odštartoval grantový program ENTER pred 7 mesiacmi. Jeho hlavný cieľ bolo rozvíjať digitálne zručnosti detí a učiteľov pomocou miniatúrneho programovateľného počítača micro:bit. Za toto obdobie podporil 253 škôl, vyškolil 400 učiteľov a do online hodín informatiky zapojiť 3000 detí. Súčasťou je tiež edukatívny YouTube seriál Micro:battle, ktorý prináša inšpiratívne projekty pre deti a metodické materiály pre prácu učiteľov. Po pol roku projektu ENTER až 90% učiteľov v prieskume agentúry Focus uviedlo, že o micro:bite počuli.

ENTER 2.0

Aktivity projektu ENTER týmto školským rokom nekončia. Telekom už rozbehol spoluprácu so 71 školami, ktorým sa zatiaľ nepodarilo získať grant v prvom kole grantového programu. Rovnako sa pripravuje spolupráca s partnermi Aj Ty v IT a Učíme s Hardvérom. V septembri tak uvidíme, čo naozaj prinesie projekt ENTER 2.0.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.