Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nová cloudová služba od společností VMware a Dell Technologies spojuje jednoduchost, agilitu a ekonomický model veřejného cloudu s bezpečností, kontrolou a výkonem lokální infrastruktury

 Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), minulý týden představila řešení VMware Cloud on Dell EMC, které nabízí jednoduchou, bezpečnější a lépe škálovatelnou infrastrukturu poskytovanou formou služby pro zákazníkovo lokální datové centrum a okrajové lokace. Služba založená na výkonném výpočetním, úložném a síťovém softwaru VMware vSphere, vSAN a NSX na hyperkonvergované infrastruktuře Dell EMC VxRail bude plně spravovat společnost VMware, což zákazníkům umožní soustředit se na obchodní inovace a odlišení od konkurence. VMware Cloud on Dell EMC bude jádrem řešení cloudového datového centra poskytovaného formou služby společností Dell Technologies, které bylo představeno na konferenci Dell Technologies World 2019.

Moderním podnikům slouží hybridní cloud k rychlejšímu zavádění inovativních služeb pro interní potřeby a poskytování zcela nových zkušeností zákazníkům. Společnost VMware investuje do řešení pro dnešní multicloudová prostředí a usnadňuje provoz hybridních cloudů od datového centra přes cloud po okraj sítě. Cloudová služba VMware Cloud on Dell EMC spojuje jednoduchost, agilitu a ekonomický model veřejného cloudu s bezpečností, kontrolou a výkonem lokální infrastruktury. Tento unikátní přístup zlepší zkušenost zákazníka tím, že umožní rychle konzumovat službu s maximální flexibilitou a efektivitou.

„Podniky oceňují cloudový provozní model bez ohledu na to, zda provozují infrastrukturu lokálně nebo v cloudu,“ říká Mark Lohmeyer, viceprezident a generální ředitel obchodní jednotky cloudových platforem společnosti VMware. „Řešení VMware Cloud on Dell EMC poskytne právě takovou cloudovou zkušenost podnikům, které potřebují udržovat data a aplikace lokálně a zcela změní způsob, jakým pořizují, zavádí a spravují infrastrukturu. Služba bude poskytovat konzistentní infrastrukturu a provoz v cloudu, datovém centru i na okraji sítě, čímž uvolní podniku ruce k inovacím a tvorbě hodnoty, zatímco jejich infrastrukturu bude kompletně provozovat VMware.

Jednodušší, bezpečnější a lépe škálovatelná infrastruktura pro datová centra a okraje sítě

Řešení VMware Cloud on Dell EMC vyvinuté ve spolupráci s Dell Technologies a touto společností dodávané, bude sestávat z výpočetního, úložného a síťového softwaru úzce provázaného s hyperkonvergovanou infrastrukturou Dell EMC VxRail poskytovanou formou služby. Je založené na technologii VMware Project Dimension, která byla představena na kongresu VMworld 2018 ve Spojených státech a umožní podnikům využívat infrastrukturu v datovém centru a v okrajových prostředích na vyžádání jako u veřejné cloudové služby prostřednictvím hybridní cloudové řídicí vrstvy. Řídicí vrstva také administrátorům poskytne přehled a umožní spravovat veškeré lokální systémy včetně monitorování stavu serverů, sledování kroků, které technici VMware provádí při řešení problémů se službou, a automatických oprav a aktualizací všech systémů. Služba bude poskytována na základě předplatného a nabídne flexibilní možnosti spotřeby a platby analogické cloudovým službám.

Hlavními přínosy nové služby pro podniky budou:

  • Zjednodušení provozu: VMware Cloud on Dell EMC zásadně zjednoduší celkovou správu infrastruktury datového centra a okrajových prostředí. Služba bude zahrnovat: objednávání hardwaru na jedno kliknutí, úvodní instalaci, automatizované opravy a aktualizace softwaru a hardwaru, monitoring a nápravu problémů a celkový přehled o veškeré místní infrastruktuře.
  • Konzistentní provoz a infrastruktura v cloudu, datovém centru a na okraji sítě: Konzistentnost infrastruktury – výpočetní, úložné a síťové poskytované formou služby – a konzistentnost provozu – integrovaná cloudová správa – poskytne maximální možnou flexibilitu při rozhodování, kam kterou pracovní zátěž umístit. Zároveň staví na osvědčených modelech a stávajících dovednostech z hlediska provozu, řízení a zabezpečení. Podnikům umožní řešit: modernizaci datových center a okrajových lokací, problém latence dat a kontroly nad citlivými pracovními zátěžemi a rozšiřování a modernizaci stávajících aplikací díky podpoře kontejnerů a Kubernetes. Služba bude napojená i na externí cloudové služby, přičemž aplikace budou zůstávat na infrastruktuře VMware. Podnik bude stále vlastnit a mít pod kontrolou svá data, která budou zůstávat v lokálním datovém centru nebo okrajovém prostředí.
  • Urychlení inovací: Díky tomu, že VMware bude kompletně provozovat celou infrastrukturu, se podnikové IT bude moci zaměřit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou pro podnik, například modernizaci infrastruktury datového centra a okrajových lokací tak, aby zde mohly běžet tradiční i moderní aplikace. Služba dále umožní IT nabídnout vývojářům při tvorbě moderních aplikací, které podporují rozvoj podniku, větší volnost, aniž by byla narušena provozní integrita těchto aplikací nebo stoupala náročnost jejich podpory.
  • Integrované zabezpečení datových center a okrajových lokací: VMware Cloud on Dell EMC nabídne vysokou úroveň bezpečnosti včetně mikrosegmentačních schopností technologie VMware NSX, která umožňují lépe zabezpečit tradiční i moderní aplikace, a šifrování jako ochrany dat v klidu i v pohybu.

VMware Cloud on Dell EMC a VMware Cloud Foundation plně využívají potenciál softwarově definovaného datového centra (SDDC) VMware, což je jedna z nejosvědčenějších a nejrozšířenějších cloudových infrastruktur, na níž běží nejnáročnější kriticky důležité aplikace v datových centrech po celém světě. VMware Cloud on Dell EMC představuje nový model IT, který poskytuje technologie SDDC jako službu v lokálním prostředí, spravovanou a průběžně aktualizovanou společností VMware. Architektura VMware Cloud Foundation na hardwaru Dell EMC VxRail bude první společně vyvinutou hybridní cloudovou infrastrukturou na trhu, která nabídne nejjednodušší a nejrychlejší cestu k hybridnímu cloudu. Dodává se jako lokální řešení spravované zákazníkem.

Podpůrné citace

„VMware Cloud on Dell EMC nám dá s menšími prostředky větší možnosti. Máme několik lokalit s velkými nároky na data, avšak s omezenými lidskými zdroji, což je ideální situace pro využití cloudu. Vzhledem k datové náročnosti by však náklady na kapacitu připojení přesáhly únosnou mez. Zde do hry vstupuje VMware Cloud on Dell EMC. Umožňuje nám pracovat s výpočetními a úložnými zdroji jako s cloudem bez dodatečných nákladů na připojení. V současné době užíváme model provozního financování veškerých našich místních výpočetních a úložných kapacit. Díky řešení VMware Cloud on Dell EMC budeme moci nadále využívat tento model a nechat VMware Cloud on Dell EMC pro nás řídit celý životní cyklus technického vybavení. Omezené lidské zdroje, které máme k dispozici, se nám tím uvolní pro práci s vyšší přidanou hodnotou pro naše obchodní jednotky.“ – Todd Pugh, CIO, SugarCreek

„Podniky urychlují využití inovativních služeb v celé své struktuře a IT oddělení musí být připravené rychle nasazovat a průběžně aktualizovat zdroje ve sdílených datových centrech i v rostoucím množství cloudových platforem v podnikových datových centrech a kriticky důležitých okrajových lokacích. Řešením VMware Cloud on Dell EMC společnost VMware vstupuje na rychle se rozvíjející trh lokální infrastruktury poskytované formou služby. Manažerům IT a jejich týmům umožňuje efektivněji využívat nové technologie a provozní modely a optimálně umisťovat pracovní zátěže, a zároveň poskytuje snadný přístup k nejnovější infrastruktuře a konzistentní provoz ve všech prostředích.“ – Richard Villars, viceprezident pro výzkum trhu technologií datových center a cloudu, IDC

„Dell EMC a VMware usilovně pracují na tom, aby nabídly skutečně špičkovou službu zákazníkům, kteří hledají možnosti, jak zjednodušit a zefektivnit provoz a urychlit inovace. VMware Cloud on Dell EMC spojuje infrastrukturní software VMware s hyperkonvergovanou platformou Dell EMC VxRail. Nabízí nejrychlejší a nejjednodušší cestu k hybridnímu cloudu a umožňuje zákazníkům provozovat jakoukoli podnikovou pracovní zátěž. Je jednoznačným přínosem jak pro IT, tak pro byznys.“ – Matt Baker, viceprezident společnosti Dell EMC odpovědný za strategii a plánování.

Dostupnost produktu

VMware Cloud on Dell EMC je v současné době ve fázi beta. Finální produkt bude k dispozici v USA pravděpodobně od druhé poloviny roku 2019.

Značky: