Slovensko sa opäť veľkými písmenami zapísalo na mapu vyspelej Európy. V Bratislave v rámci konferencie Priemysel otvorený inováciám predstavili 5 víťazných projektov zo Slovenska, dva z Talianska a po jednom zo Španielska a Veľkej Británie, ktoré boli úspešné vo výzve OpenMaker. Ten bol financovaný z najprestížnejšieho programu Európskej únie Horizon 2020 a na Slovensku ho manažovala spoločnosť Centire. Celkovo bolo v rámci starého kontinentu podporených 21 inovátorských projektov.

OpenMaker bol realizovaný v štyroch krajinách Európskej únie a Slovensko sa stalo tou najúspešnejšou, a to v počte účastníkov na podujatiach, v počte podaných projektov či v počte registrácií na digitálnej platforme. Podstatou programu OpenMaker je spájanie výrobných firiem a inovátorov. Víťazné projekty získali okrem finančnej podpory 20 000 eur aj 9-mesačný mentoring, ktorý im má pomôcť pri etablovaní sa na reálnom trhu.

„OpenMaker vznikol pred dva a pol rokom. Jeho hlavným cieľom bolo spájať výrobné firmy a inovátorov. Naším cieľom bolo pomôcť výrobným firmám k lepšej inovatívnej výkonnosti. Výrobné podniky, ktoré sú ohrozované lacnejšou výrobou z menej rozvinutých krajín, chce EÚ podporiť v inováciách. Jedným z receptov je aj toto spájanie,“ povedal Ľubomír Billý zo spoločnosti Centire, ktorá je jediným akcelerátorom na Slovensku a tento projekt u nás zastrešovala.

V rámci konferencie Priemysel otvorený inováciám vystúpil aj Dario Marmo z talianskeho akcelerátora Lama, ktorý OpenMaker zastrešuje v Taliansku. „Snažili sme sa spojiť dve rôzne komunity. Komunitu malých a stredných podnikov a komunitu inovátorov. Vytvorili sme neformálny priestor, kde sa mohli vytvárať partnerstvá a rozvíjať nápady. Z tohto projektu vzišlo 21 nápadov v štyroch krajinách. To svedčí o výnimočnosti a opodstatnenosti myšlienky spájania týchto sektorov,“ povedal Marmo.

V Bratislave svoje prototypy prezentovalo 9 inovátorov zo všetkých krajín, ktoré boli do OpenMakera zapojené. Zo Slovenska to boli projekty SOBI (spracovanie textilného odpadu na nové výrobky v chránenej dielni), BIOM (bioplastový rozložiteľný materiál), BIOCULTIVATOR (domáci biokultivátor), CLAY NEXT (dizajnové keramické nabíjačky z 3D tlačiarne) a TuLiMark (pasívna navigácia).

Viacerí rečníci na konferencii zdôraznili, že v kontexte zvýšenej ochrany životného prostredia a zodpovednosti voči nemu boli všetky nápady a projekty veľmi užitočné. Takisto je dôležité myslieť na nezastaviteľný trend, keď bude v priemysle množstvo pracovných miest nahradených technológiami. Aj preto je dôležité inovovať výrobné procesy. „My sme vyvinuli bioplastový materiál. Je to už druhá generácia materiálu, ktorý je z obnoviteľných zdrojov a je zároveň aj rozložiteľný. Ako dizajnéri sme pracovali na vývoji prototypov okuliarov a pohára z tohto materiálu. Chceme sa zamerať na výrobcov luxusných dizajnových, módnych či interiérových doplnkov, ktoré majú ľudia doma dlhodobo, nie iba na jednorazové veci ako sú obaloviny. Náš plast sa v ideálnych podmienkach dokáže rozložiť už do 120 dní,“ povedala Mária Kadlecová z inovátorskej skupiny Crafting plastics.

OpenMaker bude aj naďalej pokračovať v koncepte spájania výrobných podnikov s inovátormi. Na konferencii Priemysel otvorený inováciám bola oznámená aj ďalšia aktivita v rámci projektu. Je ňou nové inovačné zadanie s možnosťou prezentovať na podujatí IXPO (Technology and Inovation Playground), ktoré sa uskutoční v apríli tiež v Bratislave.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.