Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnosti Intel a VMware, Inc. oznámily spolupráci na vývoji integrované softwarové platformy pro virtualizované rádiové přístupové sítě (RAN). Cílem projektu je urychlit budování jak stávajících sítí LTE, tak budoucích sítí 5G. Poskytovatelé komunikačních služeb v rámci přípravy svých sítí na zavedení 5G stále častěji volí softwarově definovanou, virtualizovanou infrastrukturu. Virtualizace páteřní sítě jim již umožnila snížit provozní náklady a zrychlit uvádění služeb na trh. Smyslem rozšíření spolupráce mezi společnostmi Intel a VMware je umožnit poskytovatelům komunikačních služeb zkrátit cyklus vývoje a snáze zavádět různé typy služeb.

Mnoho poskytovatelů komunikačních služeb přijímá myšlenku otevřených, desagregovaných architektur RAN, které jim poskytnou vyšší flexibilitu a širší možnosti volby, ale také programovatelnost umožňující tvorbu a zavádění nových služeb, které vyžadují detailní řízení rádiových prostředků a dynamickou tvorbu podsítí s různými parametry, optimalizovanými například pro cloudové hraní nebo cloudové řízení robotických technologií. Tato spolupráce usiluje o zjednodušení postupu a snížení náročnosti integrace při tvorbě virtualizovaných řešení RAN.

Intel a VMware budou spolupracovat se širokým okruhem dalších firem, včetně výrobců telekomunikačních zařízení, výrobců OEM a dodavateli softwaru RAN, s cílem umožnit poskytovatelům komunikačních služeb snadněji stavět na platformě vRAN služby pro specifické účely. V rámci této iniciativy budou Intel a VMware spolupracovat na budování programovatelných otevřených rozhraní využívajících referenční softwarovou architekturu Intel FlexRAN a inteligentní kontrolér RAN společnosti VMware (Ran Intelligent Controller, RIC). To umožní vývoj inovativních funkcí rádiové sítě s využitím umělé inteligence a strojového učení pro řízení prostředků, směrování provozu a dynamické přidělování kapacity v reálném čase. Dále to pomůže i optimalizovat uživatelskou zkušenost u nových služeb 5G pro specifické účely.

„Mnoho poskytovatelů se kvůli vyšší agilitě při zavádění nových 5G služeb rozhoduje rozšířit výhody síťové virtualizace i na RAN, ale softwarová integrace může být poněkud komplikovaná. Integrovaná platforma vRAN využívající špičkové technologie společností Intel a VMware jim umožní zkrátit dobu nutnou k zavádění inovativních služeb na okraji sítě,“ vysvětluje Dan Rodriguez, viceprezident a generální ředitel divize síťových platforem společnosti Intel.

„Poskytovatelé komunikačních služeb na celém světě využívají platformu Telco Cloud společnosti VMware k zavádění a správě bezpočtu funkcí páteřní sítě. Při rozšiřování softwarově definovaných infrastruktur na RAN pro ně bude provoz veškerých síťových funkcí na jedné platformě výrazným přínosem,“ říká Shekar Ayyar, výkonný viceprezident a generální ředitel pro telekomunikační a edge cloud společnosti VMware. „Díky integrované platformě budou moci zavádět nové síťové funkce v téže architektuře Telco Cloud, od páteře po RAN, a to v rozsahu a s pružností, jaké jsou potřebné k efektivnějšímu poskytování služeb v síti 5G.“

Podpora zákazníků a partnerů

Intel a VMware úzce spolupracují s poskytovateli komunikačních služeb i s výrobci telekomunikačních zařízení, výrobci OEM a dodavateli softwaru RAN s cílem urychlit uvádění jejich virtualizovaných řešení na trh.

Deutsche Telekom, jeden z největších světových poskytovatelů telekomunikačních služeb se sídlem v německém Bonnu, již testuje řešení vRAN navržené společnostmi VMware a Intel, které je optimalizované pro realtimové zátěže s nízkou latencí. Alex Jinsung Choi, SVP Strategy & Technology Innovation (STI), Deutsche Telekom, řekl: „Ve spolupráci s VMware a Intel právě probíhá ověřovací fáze naší platformy vRAN. Věříme, že zvýší flexibilitu radiových přístupových sítí (RAN) jak u stávajících sítí LTE, tak u budoucích sítí 5G. Je povzbuzující vidět, že Intel a VMware prohlubují vzájemnou spolupráci s cílem nabídnout poskytovatelům komunikačních služeb na celém světě otevřená a virtualizovaná řešení RAN.“

Vodafone Group, globální telekomunikační společnost provozující mobilní sítě v 25 zemích a pevné sítě v 19 zemích, pracuje se společností VMware na globální implementaci virtuálních síťových funkcí. Yago Tenorio, ředitel pro síťovou architekturu společnosti Vodafone Group, řekl: „Spolupráce mezi společnostmi VMware a Intel na zvyšování výkonu univerzálních výpočetních platforem pro provoz náročných pracovních zátěží RAN a na zjednodušování integrace produktů může přispět k urychlení vývoje OPEN RAN do vyspělé podoby. Podporují tím také rychlejší vývoj v oblasti inteligentních kontrolérů RAN (RIC). Tato snaha je klíčovou součástí původní vize společnosti Vodafone, kdy na OPEN RAN spolupracují partneři, kteří excelují v naší oblasti a zároveň má z jejich práce užitek širší komunita.“

Jako globální lídr v oblasti technických inovací a obchodní transformace má společnost Dell Technologies rozsáhlé zkušenosti s dodáváním komplexních, na míru uzpůsobených IT řešení pro telekomunikační sektor a pomáhá operátorům poskytovat nové produkty a služby rychleji a efektivněji. „Poskytovatelé komunikačních služeb chtějí zavádět cloudové provozní modely a desagregovat své sítě s využitím softwarově definované infrastruktury na standardním hardwaru,“ říká Dennis Hoffman, generální ředitel divize telekomunikací společnosti Dell Technologies. „Využití portfolia výpočetních zařízení Dell spolu s touto integrovanou platformou od společností VMware a Intel nám umožňuje rychleji a efektivněji řešit jejich potřeby.“

Značky: