Intel: Free Wi-Fi len na vlastné nebezpečenstvo

0

Prieskum spoločnosti Intel na Slovensku a v Českej republike skúmal, do akej miery má chovanie užívateľov mobilných počítačových zariadení vplyv na bezpečnosť ich dát.

  • Slováci a Česi na cestách vyhľadávajú bezplatné internetové pripojenie, ale vo väčšine nepozerajú na zabezpečenie sietí a riziko zneužitia ich osobných dát.
  • Free Wi-Fi len na vlastné nebezpečenstvo: citlivé osobné údaje vrátane hesiel a identifikačných údajov zadáva na verejnosti viac ako tretina Slovákov.
  • Podľa štúdie Intel Security majú pre čierny trh najväčšiu hodnotu prístupové údaje k bankovým účtom; Slováci a Česi sú práve tak zraniteľní ako ktorýkoľvek iný užívateľ, jazyková bariéra ich nechráni.

free-wifi_nowatPre polovicu Slovákov (50,3 %) je najväčšou prekážkou pre to, aby svoje mobilné počítačové zariadenia mohli používať na cestách, nedostatok bezplatného internetového pripojenia. Absencia hotspotov s internetovým pripojením zadarmo je o niečo väčším problémom pre ženy (51,3 %) a mladších respondentov v skupine 18 až 29 rokov (53,5 %). Výsledky priniesol prieskum spoločnosti Intel, ktorý medzi viac ako 1 200 užívateľmi tabletov, notebookov a zariadení „dva v jednom“, na Slovensku a v Českej republike skúmal, do akej miery má ich chovanie vplyv na bezpečnosť ich dát.

“Slováci majú celkovo veľkú dôveru k bezplatnému internetovému pripojeniu, vnímajú ho pozitívne, súčasne si ale nie sú vedomí bezpečnostných hrozieb, ktoré plynú z nedostatočného zabezpečenia sietí. S tým spojené riziká vôbec nerieši takmer polovica užívateľov. Najviac dôverčivé sú ženy a najmladšia generácia vo veku 18 až 29 rokov. Či je Wi-Fi sieť, do ktorej sa prihlasuje, zabezpečená, kontroluje len štvrtina dopytovaných Slovákov (24,9 %) pätina Čechov (21 %), vyhodnocuje výsledky prieskumu Martin Vařbuchta, manažér pre maloobchodný predaj v spoločnosti Intel.

Free Wi-Fi majú svoje riziká

Každý, kto využíva internetové pripojenie zdarma, by mal vyhodnotiť dôveryhodnosť konkrétneho poskytovateľa tejto služby, pretože tak činí na vlastné nebezpečenstvo. Pri nedôveryhodných prevádzkovateľoch free Wi-Fi hostspotov sa užívateľ vystavuje nebezpečenstvu odpočúvania alebo zneužitia dát. Rovnaké riziko mu hrozí tam, kde je zabezpečenie Wi-Fi siete nedostatočné alebo dokonca úplne chýba. Základným pravidlom v sieti, ktorá je nedôveryhodná alebo nezabezpečená, je nezadávať žiadne údaje, u ktorých nechceme, aby sa dostali do nepovolaných rúk.

“Dbať na pokyny bezpečného chovania vo verejných sieťach by mali hlavne užívatelia, ktorí pravidelne alebo príležitostne mimo domov, na cestách či na dovolenke zadávajú svoje citlivé údaje vrátane hesiel, osobných identifikačných údajov (PIN) pre online bankovníctvo alebo platby kartou cez internet. Z prieskumu spoločnosti Intel vyplynulo, že sa takto chovajú viac ako tretina opýtaných Slovákov (35,1 %) a štyria z desiatich respondentov v Českej republike.

Aká je cena osobných dát?

Ako dokazuje štúdia spoločnosti Intel Security (McAfee), ktorá vychádza zo systematického monitoringu podsvetia a z dlhoročnej spolupráce s policajnými zložkami pri potieraní internetovej kriminality, osobné údaje majú na čiernom trhu konkrétnu nezanedbateľnú hodnotu.

Obchoduje sa predovšetkým s údajmi typu rodné číslo (číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu), dátum narodenia, fyzickými a e-mailovými adresami alebo dátami používanými v overovacích otázkach (rodné priezvisko matky). “Najcennejšie sú samozrejme údaje umožňujúce online riadenie jednotlivých účtov, napríklad správu platobnej karty. Online sa obchoduje aj s prakticky celými osobnými identitami, ktoré môžu obsahovať taktiež zdravotné záznamy. Tie môžu mať rádovo vyššiu cenu ako čísla kreditných kariet a často sa priamo nikdy nepoužijú ale slúžia k vydieraniu,” popisuje praktiky čierneho trhu Martin Vařbuchta zo spoločnosti Intel.

Čo sa týka jednotlivých položiek, ceny za on-line prístupové údaje k bankovým účtom na čiernom trhu začínajú okolo 190 dolárov. Ceny za kreditné a debetné karty sa taktiež pohybujú vo veľmi širokom rozpätí, od 5 do 30 dolárov, a to v závislosti na typu karty alebo krajine, kde bola vydaná.

Slováci a Česi sú zraniteľní, jazyková bariéra ich nechráni

Zneužitie citlivých osobných údajov hrozí aj užívateľom mobilných zariadení zo Slovenska, ktoré sa tak stávajú atraktívnym cieľovým trhom pre podvodníkov tohto druhu. “ Kybernetické zločiny sú neustále rastúcou hrozbou pre všetkých užívateľov technológií a najmä tých, ktoré sú neustále pripojené na internet. V tomto svete totiž neplatia žiadne bariéry a už vôbec nie jazykové. Jednotky  a nuly sú totiž rečou bez hraníc.,” hovorí Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska, ktorá združuje slovenské i medzinárodné spoločnosti zaoberajúce sa informačno-komunikačnými technológiami a zaoberá sa aj vzdelávaním, zvyšovaním elektronických zručností či bezpečnosťou na internete.

LelovskyDôvodom podľa Mária Lelovského  je aj skutočnosť, že dnes milióny užívateľov po celom svete zveruje svoje osobné informácie, čísla účtov, prístupové kódy alebo čísla samotných kreditných kariet najrôznejším službám a dopyt po takýchto dátach rastie enormným spôsobom. Ako náhle sa takéto dáta dostanú do nepovolaných rúk, riziko zneužitia narastá a pritom ich prijímatelia ani nemusia ovplyvňovať špeciálnymi znalosťami. V súčasnosti sledujeme veľmi nebezpečný trend zneužívania najrôznejších predplatených služieb, či už ide o pripojenie na internet na verejných miestach či internetové služby zaoberajúce sa hudbou, videom, vernostnými kartami. Aj zdanlivo bezcenné informácie dokážu zločinci pohybujúci sa v kybernetickom svete zneužiť alebo rovno speňažiť.

Sedem pravidiel pre chovanie sa v bezplatných wi-fi sieťach

  1. Ľudia často považujú za samozrejmé bezplatné wi-fi pripojenie na verejných miestach a nepátrajú, komu vlastne patria. Sprostredkovatelia bezplatných sietí by na názov wi-fi siete mali upozorniť ideálne nápisom, pokiaľ tak neučiní, užívateľ by mal overiť dopytom.
  2. Prevádzkovateľ wi-fi alebo nepozvaný hosť v sieti – hacker – môže vidieť vaše dáta, pokiaľ ich nemáte zašifrované. Riešením je teda šifrovať citlivé údaje, ako sú prístupové hesla k dôležitým účtom, e-mailu alebo ich mať zaheslované.
  3. Pre pripojenie do firemného účtu používajte sieť VPN, ktorá je bezpečná vďaka digitálnym certifikátom, overovaniu užívateľov a šifrovanie komunikácie. Na stránkach vyžadujúcich vyplnenie osobných údajov používajte zabezpečený protokol HTTPS.
  4. Pri prvom pripojení do wi-fi siete sa systém Windows automaticky pýta, či chcete povoliť, alebo zakázať zdieľanie. Vždy zvoľte zakázať.
  5. Vypnite wi-fi pripojenie, keď ho už nepotrebujete. Minimalizujte čas, aby sa niekto nabúral do vášho zariadenia.
  6. Používajte komplexný program ochrany mobilného zariadenia, ktorý zabráni stiahnutiu vírusu alebo neznámeho obsahu.
  7. Základným pravidlom v sieti, ktorá je nedôveryhodná alebo nezabezpečená, je nezadávať žiadne údaje, ktoré sa nemajú dostať do nepovolaných rúk.

 

Značky:

O autorovi

Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a tiež videoreportáží. Snažím sa byť na každej lepšej tlačovke či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mám rád fotografovanie a tiež cestovanie.

Pridaj komentár