Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dane sú v súčasnosti esenciálnou súčasťou investovania a nedodržiavanie daňových povinností je na Slovensku trestné. Preto by žiadny investor nielen nemal podceňovať platenie daní z investícií, ale aj svedomito dohliadnuť na správnosť všetkých úkonov.

To však začína byť pri investovaní do cenných papierov, špeciálne pri ETF fondoch, čoraz väčším problémom. Súčasná legislatíva a daňová politika štátu totiž už dávno nestíhajú kopírovať a reagovať na prax. Odborníci z Highgate Law & Tax preto v tomto smere bijú na poplach a volajú po ucelenej koncepcii aj väčšej právnej istote.

ETF fondy na rozdiel od klasických investičných fondov obchodujú na burze. Ich veľkou výhodou je flexibilita vstupov a výstupov – a teda, že sa dajú obchodovať prakticky kedykoľvek v priebehu dňa – a ich okamžitá likvidita. Investujú navyše prakticky do čohokoľvek, od akcií cez dlhopisy a komodity až po bitcoiny. Od podielových fondov sa okrem toho líšia aj dôležitými rozdielmi v štruktúre a parametroch, pričom sú vo všeobecnosti atraktívne aj tým, že patria medzi daňovo zvýhodnené investičné nástroje.

Čo sa týka klasifikácie zo slovenského právno-regulačno-daňového pohľadu, narážajú investori, a nielen oni, na paradoxný problém. Podľa argumentov finančnej správy totiž „šalamúnsky“ platí, že ETF fond je alebo nie je vždy oslobodený od dane. K pôvodným podmienkam, ktoré udáva Zákon pre oslobodenie pri predaji cenných papierov, navyše „pridala“ v roku 2021 ďalšie obmedzenie. Vo svojom vyjadrení požadovala, aby si daňovník zistil „bližšie informácie o ETF fonde, o jeho právnej subjektivite a jeho daňovom režime, či je možné tento fond považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí…“ a následne v závislosti od klasifikácie tohto fondu aplikovať buď daňový režim predaja cenných papierov, alebo redemáciu podielového listu.

„Tento prístup nemá žiadnu oporu v zákone. Ak nemá byť predaj podielov v ETF fonde oslobodený od dane z príjmov, tak z iných dôvodov. Zákon totiž nikde nekladie podmienku, aby takýto ETF fond nebol daňovo transparentný,“ vysvetľuje právnik Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax. V praxi však všetko nasvedčuje tomu, že ani zmysel tohto zákona nebol napĺňaný, keďže jedným z účelov zavedenia tohto oslobodenia bola vôľa podporiť obchodovanie na bratislavskej burze. 

V širšom zmysle je možné vnímať ako implicitný cieľ tohto oslobodenia podnietiť Slovákov k investovaniu, a teda eventuálne odbremeniť náklady štátu v sociálnej oblasti. Keďže často ide v praxi aj o podnietenie retailových investorov, nie je podľa Vargu možné rozumne predpokladať, že štát chce pri splnení príslušných podmienok (obdobie medzi prijatím na burzu a predajom podielu v ETF fonde je dlhšie ako rok) bezpodmienečne oslobodiť od dane napríklad investovanie do akcií Boeingu, ktorých hodnota závisí od toho, či z lietadla náhodou neodpadne nejaká jeho časť – a investovanie do SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) podrobiť ešte nejakej dodatočnej analýze.

„Ak predpokladáme, že investovanie do ´single stock´ je vo všeobecnosti rizikovejšie ako do ETF fondov, tak pri aplikovaní jedného z argumentov právnej logiky a maiore ad minus (od väčšieho k menšiemu) nemôžu byť v praxi finančnej správy pravidlá pre oslobodenie predaja podielov v ETF fondoch prísnejšie ako pri samotných akciových tituloch,“ volá po spravodlivejšom a jednoduchšom zdaňovaní investičných aktív daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax. Nemôže sa totiž podľa neho stávať, aby dva podobné a zo svojej podstaty takmer konkurenčné produkty mali rozdielne podmienky – a teda aby jeden zdaňovaný bol, a druhý nie.

Prapôvod nesúladov, nedorozumení a pomerne „nešťastných“ tvrdení finančnej správy vidí odborník v náročnosti prepájania tém finančnej regulácie, ekonomiky a daní. Či absencii súčinnosti štátu pri hľadaní ideálneho set-upu. Tak aj koniec koncov vznikol zvláštny momentálne stav, podľa ktorého nemusí nevyhnutne platiť, že každý ETF fond je oslobodený od dane. Ak totiž podľa Zákona o cenných papieroch nenapĺňa znaky cenného papiera, správca dane môže tvrdiť, že nie je oslobodené od dane. Už len pri vznesení pochybnosti by bol investor aj pri investícii hoci len 1000 eur na burze nútený sám analyzovať, akú právnu podobu jeho ETF fond má…

„Napriek tomu, že zdôvodnenie finančnej správy (v predmetnom vyjadrení) nie je hodné nasledovania, dá sa súhlasiť s tým, že nie každý predaj podielu v ETF fonde môže byť od dane oslobodený. Avšak iba v rovine teórie. Nie je totiž podľa môjho názoru proporčné, aby štát ponechával, nielen retailového, investora zápasiť s dôkazným bremenom. To by mohlo v praxi znamenať povinnosť predložiť daňovému úradu napríklad ´legal opinion´ od amerického advokáta, že daný ETF fond sa skladá z cenných papierov, alebo nejakú komparatívnu štúdiu,“ dopĺňaprávnik Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax s tým, že na základe parametrov a predpokladov by ETF fondy na Slovensku mali byť nielen po roku držania, ale úplne defaultne, oslobodené od dane. „Keďže zrejme každý z investorov na Slovensku má nejaký ETF fond vo svojom portfóliu, súčasný legislatívny stav trápi mnohých. Jeho nevyhnutná zmena s cieľom stanovenia istej právnej istoty je preto vskutku legitímnou požiadavkou,“ uzatvára.

Značky: