V období nízkych úrokových sadzieb je potrebné hľadať riešenia s výnosovým potenciálom. Podielové fondyTB dosiahli výborné výsledky aj v roku 2019.

Hlavné fakty:

  • majetok klientov vzrástol vďaka Podielovým fondomTB o 116,5 milióna eur
  • výkonnosť Podielových fondovTB dosiahla v priemere 5,9 %
  • všetky fondy z aktuálnej predajnej ponuky zaznamenali pozitívne zhodnotenie

 Investovanie do podielových fondov predstavuje efektívny a moderný spôsob zhodnocovania úspor. Podielový fond poskytuje aj človeku bez skúseností s investovaním príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky na finančných trhoch. Pre klienta je to jednoduché, všetky investičné rozhodnutia za neho robia profesionáli. Môže tak svoj čas venovať činnostiam, ktoré ho napĺňajú viac.

Tatra Asset Management, ktorý je najväčším slovenským správcom podielových fondov a pre Tatra banku spravuje Podielové fondyTB, má dôvod na spokojnosť. „Naši klienti majú za sebou najúspešnejší rok v našej histórii. Ak to mám vyjadriť v číslach, ich majetok v Podielových fondochTB sme zhodnotili o 116,5 mil. eur. Výkonnosť všetkých našich podielových fondov dosiahla v roku 2019 v priemere 5,9 %,“ konštatuje Marek Prokopec, predseda predstavenstva Tatra Asset Management.

„V roku 2019 platilo jednoduché pravidlo. Čím vyšší bol podiel akcií, tým lepší bol dosiahnutý výsledok. Najpopulárnejšie konzervatívne fondy ako sú Smart fondTB, Premium HarmonicTB a Balanced fondTB, zaznamenali vynikajúce zhodnotenia na úrovni +5,3 % až +5,8 %. Dynamickejšie fondy ako sú Dynamic Balanced fondTB, Premium StrategicTB alebo Dynamic Alpha fondTB zarobili svojim podielnikom minulý rok od +8,5 % do +9,1 %. A tí najdynamickejší investori, sporiaci si v čisto akciových fondoch mohli zarobiť 14,4 % v Európskom akciovom fondeTB, 18,1 % New MarketsTB a dokonca 28,7 %Americkom akciovom fondeTB. „To je v prostredí nulových sadzieb fantastický výsledok,“ dodáva Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva Tatra Asset Management.

„Žijeme v prostredí nulových sadzieb, v ktorom bežné vkladové produkty neprinášajú žiadny výnos a nedokážu ochrániť peniaze klienta pred infláciou. Aj rok 2020 by mal byť rokom, keď to bez akcií nepôjde. Očakávané postupné zlepšovanie globálnych ekonomických dát, utlmenie obchodnej vojny a mierny rast ziskovosti firiem by mal udržať býčí (rastový) trend na akciách. Profitovať z toho môžu akciové fondy, ako aj zmiešané fondy obsahujúce akciovú časť. Dlhopisové fondy čaká náročné obdobie, okrem prostredia nízkych až záporných výnosov na širokom spektre splatností bezpečnejších štátnych dlhopisov možno očakávať menšiu podporu centrálnych bánk, čo bude tlačiť výnosy z dlhopisov nahor a ceny dlhopisov nadol,“ dodáva Michal Májek, člen predstavenstva Tatra Asset Management.

Pre každého investora by malo platiť, že by mal investovať do takého podielu akcií, ktorý zodpovedá jeho rizikovo výnosovému profilu a investičnému cieľu. Konzervatívny klient by mal mať v akciách aspoň 20 % akcií, stredne dynamický klient od 40 % do 50 % akcií. Bežný klient by sa nemal snažiť o výber akcií jednotlivých firiem, je pre neho oveľa pohodlnejšie a zmysluplnejšie investovať do podielového fondu, ktorý má vo svojom portfóliu želaný podiel akcií. To je hlavný dôvod, prečo medzi najpopulárnejšie fondy na Slovensku patria tzv. zmiešané fondy, fondy (investujúce do akcií, dlhopisov, realitných investícií či komodít).

Značky: