Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Unikátna konferencia CypherConf 2015, ktorá predstaví závažné hrozby v IT bezpečnosti, sa uskutoční 1.10.2015 v Bratislave. Predstavené budú témy, ktoré na Slovensku ešte prezentované neboli (zraniteľnosti a zneužitie TETRA, analýza UMTS/UTRA rádiového rozhrania súčasných telefónov atď.) ale aj prednášky venované praktickým témam pre širšiu verejnosť ako napríklad architektúra phishingových útokov, či novinkám v oblasti odpočúvacích technológií.

cypherconf_300x300_nowaat

Jednotlivé prednášky sú pripravované s dôrazom na praktické zneužitie technológií bez produktových a marketingových prezentácií. Účastníci budú mať možnosť participácie na unikátnom výskume – Analýza zabezpečenia UMTS/UTRA Air Interface (verejná otvorená analýza a porovnanie bezpečnosti GSM UMTS/UTRA rádiového rozhrania bežne predávaných telefónov), ktorého prvé výsledky budú na konferencii odprezentované. Prednášky sú venované témam:

* TETRA siete
Pokiaľ si myslíte, že útok na kritickú infraštruktúru, využívanú ozbrojenými či záchrannými zložkami, je otázkou miliónových investícií a rozsiahlych tímov, prekvapíme vás. Súčasťou prezentácie bude praktická ukážka útokov na slabo zabezpečené digitálne rádiové siete TETRA.

* Najväčšie hrozby pre digitálne súkromie občanov na Slovensku
Cieľom tejto prezentácie je identifikovať permanentné hrozby na digitálne súkromie občanov Slovenska vyplývajúce zo štátnej legislatívy. Ako je možné sa voči týmto hrozbám brániť a ako ich dopad minimalizovať.

* Analýza bezpečnosti rádiového rozhrania súčasných telefónov
Nakoľko ste odolní voči odpočúvaniu alebo napadnutiu štandardnými funkciami GSM špecifikácie?Predstavenie konceptu a prvých výsledkov otvoreného projektu analýzy UMTS/UTRA rádiového rozhrania moderných telefónov.

* Phishing: pohľad za zrkadlo
V prezentácii sa budeme zaoberať phishingovými útokmi z hľadiska ich architektúry a infraštruktúry a tým, ako nám tieto informácie môžu pomôcť pri zvládaní situácie, kedy sú obete vystavené phishingovému útoku. Pozrieme sa tiež na anatómiu reálnych útokov a dolovanie dát z nich.

* Priestorové odpočúvanie nepatrí do minulosti
Najkritickejšie úniky informácií následkom využitia odpočúvacích zariadení a novinky spojené s  praktickými ukážkami odpočúvacích technológií (GSM ploštice v predlžovačke, ukážky kamufláže záznamníkov, použitie novej technológie na vyhľadávanie zariadení pomocou UV)
Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 1.10.2015 v priestoroch hotelu Lindner v Bratislave. Aktuálne informácie je možné získať na http://www.cypherconf.com/

Značky: