Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Elitní studentská soutěž o nejlepší IT diplomovou práci startuje svůj jubilejní desátý ročník. Akci ve spolupráci se 19 českými a slovenskými univerzitami organizuje Fakulta informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě a společnost Profinit. Odbornou záštitu pak zajišťuje česká a slovenská sekce nejstarší světové vzdělávací a vědecké IT organizace ACM. Odborná porota loni vybírala desítku finalistů z více než 1600 IT obhájených diplomových prací, a ne jinak tomu bude i letos. Vítěz soutěže se kromě finanční odměny může těšit i na zájem headhunterů a investorů, protože úspěšní účastníci minulých ročníků díky svým inovativním projektům často rozvinuli svoji pracovní dráhu v akademické sféře nebo v soukromém sektoru.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je patrný napříč všemi obory včetně IT. Podobné soutěže jsou tak nejen příležitostí pro absolventy, jak se ukázat a doplnit si další položku do CV, ale také pro soukromé společnosti, které mají možnost sledovat ty nejlepší projekty a inovace, které naděje českého a slovenského IT letos představí. „Jelikož u nás chybí v IT oborech asi desetkrát více zaměstnanců, něž dokáží vysoké školy produkovat, je zájem o nadané studenty už při jejich studiu. Soukromé společnosti proto čím dál častěji spolufinancují výzkumné a vývojové projekty ve spolupráci s vysokými školami. Přidanou hodnotou pak nejsou jen výsledky, ale také potenciální budoucí zaměstnanci. Je pak už jen na studentech, jestli zvolí akademický nebo komerční sektor,“ říká Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

Jeho slova dokládá i loňský vítěz soutěže IT SPY Petr Mánek, kterému se podařilo několikanásobně zmenšit Comptonovu kameru, jež se používá třeba při screeningu onkologicky nemocných pacientů nebo k detekci radioaktivního gama záření. Díky zmenšení může být kamera připevněna k dronu a výrazně tak urychlí třeba mapování zamořeného území po jaderné havárii. Petr Mánek v současnosti pracuje Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT, kde svůj projekt dále zdokonaluje.

Potenciál českých a slovenských studentů oceňuje i Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou a je partnerem soutěže IT SPY: „Čeští a slovenští absolventi jsou v oboru velmi ceněni pro své schopnosti a neotřelá technologická řešení, a proto se i my snažíme najít své zaměstnance ještě před tím, než dokončí studium. To je také jedním z důvodů, proč mají mnohé nadnárodní firmy v ČR a na Slovensku své pobočky. Pokud se jako zaměstnanci osvědčí, mají možnost nastartovat zajímavou kariéru a mnohdy získat důležité pozice v pobočkách po celém světě.“

Důležitost provazování studia a výzkumu se soukromým sektorem potvrzuje i prof. Mária Bieliková, předsedkyně poroty a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která je spolupořadatelem letošního ročníku IT SPY: „Pro osobní rozvoj studentů je velmi důležité, aby si vyzkoušeli, co mohou v oboru, který studují, prakticky dělat.

Diplomová práce je jednou z možností, jak to realizovat. Speciálně tehdy, když soukromé společnosti nabízejí studentům zajímavé výzvy, jejichž řešení vyžaduje výzkum. Takováto smysluplná práce studentům umožňuje být nejen při vytváření nových poznatků, inovativních metod, ale i při transferu do praxe. A pro podfinancované univerzity se může jednat i o zdroj příjmu.“

Vítěz soutěže získá kromě akademického uznání také 1000 eur na další rozvoj projektu a vedoucí jeho diplomové práce pak 200 eur jako ocenění za skvělou přípravu studenta. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů proběhne jako každý rok začátkem prosince v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Loňský ročník soutěže hodnotil více než 1600 prací ze 17 fakult 16 českých a slovenských univerzit. Většina z nich odrážela nejaktuálnější trendy informatiky, ať už šlo o strojové učení, analýzu pohybu osob nebo řešení pro jednoduchou detekci radioaktivního záření.

Značky: