Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Potrebujete monitorovať dochádzku vašich zamestnancov, ktorí pracujú v teréne? Predstavujeme vám TIMEO – dochádzkový systém s absolútnou flexibilitou a spoľahlivosťou vo sfére monitoringu. TIMEO je jedinečný online dochádzkový systém s geolokáciou z dielne slovenskej vývojárskej firmy M2M system.

TIMEO predstavuje ideálne moderné riešenie, pokiaľ potrebujete monitorovať dochádzku  svojich pracovníkov v teréne. Ak ste stavebná firma, upratovacia spoločnosť alebo strážna služba, s najnovším dochádzkovým systémom budete mať prehľad o tom, či sa váš pracovník dostavil na svoje pracovisko. Jedinečný kontrolný mechanizmus v podobe geolokácie ukáže, či sa zamestnanec skutočne zaznamenal („odpípol“) na mieste výkonu práce.

Okrem toho, že TIMEO dokáže monitorovať a evidovať dochádzku pracovníkov, vďaka tomuto systému budete mať aj korektné vzťahy s vašimi zmluvnými partnermi a klientmi. Ak sa totiž pracovník nedostaví na miesto práce včas, systém to zaznamená, vyšle notifikáciu a vy tak môžete flexibilne riešiť vzniknutú situáciu a chýbajúcu pracovnú silu okamžite nahradiť.

Systém taktiež ponúka výstup dát na ďalšie spracovanie pre mzdové aj fakturačné účely. Export dát do mzdových programov a personálneho systému sa dá upraviť podľa  individuálnych požiadaviek. Je natoľko flexibilný, že si môžete vytvárať a nastavovať reporty podľa vlastných preferencií.

Registrácia dochádzky je vykonávaná pomocou online mobilných terminálov a kariet. Inštalácia terminálu spočíva v jednoduchej montáži – upevnením zariadenia na stenu objektu a zapojením do elektrickej zásuvky. Jedinou podmienkou je mať funkčný GSM alebo wifi signál ktoréhokoľvek operátora. Po tomto úkone je možné systém okamžite začať používať. Vaši pracovníci dostanú karty a pri nástupe na pracovný úkol ju jednoducho priložia k terminálu. Rovnako tak spravia pri odchode po práci.

Bezkonkurenčnou výhodou dochádzkového systému TIMEO je, že nie je potrebná žiadna kabeláž. Je preto vhodný aj do objektov a priestorov, kde kabeláž nie je možné na sfunkčnenie dochádzkového systému vykonať.

Značky: