Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jednofázový motor je elektricky poháňaný rotačný stroj, ktorý dokáže premieňať elektrickú energiu na mechanickú.

Funguje tak, že využíva jednofázový zdroj energie. Majú dva typy vodičov: živý a nulový. Ich výkon môže dosiahnuť až 3 kW a vstupné napätie sa mení unisono. Majú len jedno striedavé napätie. Obvod funguje s dvoma vodičmi a striedavý prúd, ktorý cez ne preteká, je vždy konštantný. V mnohých prípadoch sú tieto motory malé s nízkym krútiacim momentom.

Jednofázové elektromotoryZdroj: iqsdirectory.com
Jednofázové elektromotory

Niektoré jednofázové motory však majú výkon až 10 HP, ktoré môžu pracovať s pripojeniami dosahujúcimi až 440 V. Nevytvárajú točivé magnetické pole, môžu vytvárať len striedavé pole, z čoho vyplýva, že na rozbeh potrebujú kondenzátor. Sú jednoduché na údržbu a opravy, ako aj celkovo cenovo dostupné. Tento typ motora sa využíva najmä v kanceláriách, obchodoch, domácnostiach a malých nepriemyselných podnikoch. Medzi ich najobľúbenejšie použitie patrí domáca a firemná vzduchotechnika, domáce spotrebiče a iné zariadenia, ako sú vŕtačky, klimatizačné systémy a systémy na zatváranie a otváranie garážových brán.

Priemyselné motory

Priemyselné elektromotory premieňajú elektrickú energiu na mechanickú. Priemyselné motory vytvárajú buď rotačnú, alebo lineárnu silu. Hoci existujú typy priemyselných motorov napájaných zdrojmi jednosmerného prúdu, veľmi často sú napájané zdrojmi striedavého prúdu (AC), ako je elektrická sieť alebo generátory.

Priemyselné elektromotoryZdroj: iqsdirectory.com
Priemyselné elektromotory

Hlavné súčasti priemyselného motora sú rotor (kotva), stator, vzduchová medzera, vinutie (cievka) a komutátor. Medzi typy motorov používaných v priemyselných motoroch patria napríklad synchrónne motory na jednosmerný prúd, synchrónne motory (napríklad elektromotor 4kw)  na striedavý prúd a indukčné motory na striedavý prúd (asynchrónne).

Servomotory

Servomotor alebo servomotor je lineárny aktuátor alebo rotačný aktuátor, ktorý umožňuje presné riadenie lineárnej alebo uhlovej polohy, zrýchlenia a rýchlosti. Pozostáva z príslušného motora spojeného so snímačom na spätnú väzbu polohy. Potrebuje tiež pomerne zložitý regulátor, zvyčajne špeciálne zariadenie určené na použitie so servomotormi.

ServomotorZdroj: iqsdirectory.com
Servomotor

Servomotory nie sú presnou triedou motorov, hoci názov servomotor sa často používa na označenie motora vhodného na použitie v uzavretom riadiacom systéme. Servomotory sa využívajú v aplikáciách, ako sú CNC stroje, robotika a automatizovaná výroba.

Ako pracuje servomotorZdroj: iqsdirectory.com
Ako pracuje servomotor

Typ použitého motora nie je pre servomotor dôležitý a môžu sa využívať rôzne typy. V najzákladnejšom prípade sa využívajú kartáčované jednosmerné motory (s permanentným magnetom) vďaka ich nízkej cene a jednoduchosti. Malé priemyselné servomotory sú spravidla bezkartáčové motory s elektronickou komutáciou.

Pri veľkých priemyselných servomotoroch sa spravidla používajú striedavé indukčné motory, niekedy s frekvenčnými meničmi (VFD), ktoré umožňujú reguláciu otáčok. Na dosiahnutie maximálneho výkonu v kompaktnom balení sa používajú bezkartáčové striedavé motory využívajúce permanentné magnety, čo sú vlastne veľké verzie bezkartáčových jednosmerných motorov.

Zdroj: elektromotory-prevodovky.sk

Značky: