Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) považuje jednotný a zrozumiteľný systém označovania programov za prínosný pre divákov. Súkromné televízie Markíza, JOJ a TA3 združené v ATVS sa dohodli spolu s RTVS, Úniou filmových distributérov, Združením prevádzkovateľov kín a Komisiou na ochranu maloletých na spoločnej informačnej kampani, ktorá bude sprevádzať zavedenie nového systému.

Predsedníčka Komisie na ochranu maloletých Slavomíra Salajová priblížil, že všetci kľúčoví hráči zároveň spúšťajú spoločnú informačnú kampaň.

„Cieľom kampane je predstaviť nové deskriptory divákom a pomôcť im zorientovať sa v nich. Veríme, že ocenia ich zrozumiteľnosť a jednotnosť. Bližšie informácie o deskriptoroch a ich obsahu môže každý nájsť aj na webovej stránke https://www.jso.sk/.“

Predseda predstavenstva ATVS a generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega vyzdvihol, že na jednotnom vzhľade samotných deskriptorov sa spolu s Ministerstvom kultúry SR zjednotil celý slovenský mediálny trh.

„Dlhodobo sme upozorňovali na nesúlad pri ochrane maloletých v rôznych mediatypoch, kde sa často stávalo, že ten istý mediálny obsah mal iné značenie vhodnosti pre maloletých divákov napríklad v kine, na DVD nosiči, streamovacej službe alebo v lineárnej televízii. Preto vítam novú vyhlášku, ktorá na túto problematiku reaguje.“

Generálny riaditeľ TV Markíza Peter Gažík doplnil, že zjednotené deskriptory budú výbornou pomôckou pre rodičov.

„Rodičia budú lepšie informovaní o obsahu programov a ich vhodnosti pre maloletých. Ľahko a rýchlo si budú môcť osvojiť jednotné piktogramy a  orientovať sa v tom, o aký program ide.“

Zjednotené deskriptory označia hlavné kategórie obsahu, ktoré môžu byť pre svoju vhodnosť problematické. Ide o násilie, diskrimináciu, strach, závislosť, sex, vulgarizmy či nahotu.

Tieto deskriptory môžu byť označované  aj slovami, písmenami (N, D, S, Z, X, V, H) alebo piktogramami, pričom môžu mať rôzne farebné varianty: čierna v bielom poli s čiernym ohraničením, biela v čiernom poli s bielym ohraničením, červená v bielom poli s červeným ohraničením alebo biela v červenom poli s bielym ohraničením.

Označovanie obsahovými deskriptormi bude v prípade televízneho programu na začiatku alebo v elektronickom programovom sprievodcovi, v prípade upútavky v primeranom čase počas jej vysielania.

Označovanie vekovej vhodnosti bude prítomné počas celého vysielania programu v prípade, ak nejde o program vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých. Takisto budú deskriptory prítomné aj po celý čas vysielania upútavky. Povinnosť uvádzať piktogram vekovej vhodnosti a obsahový deskriptor sa vzťahuje aj na televízny program vysielania a na teletext.

Od 1. júla 2024 sa tieto povinnosti vzťahujú aj na katalóg programov v streamovacích službách prevádzkovaných zo Slovenska a aj na samotné programy v nich, pričom musia byť uvedené na začiatku programu alebo v jeho popise.

Značky: