Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska Centrálna Banka v týchto dňoch schválila Jozefa Kausicha, bývalého vrchného riaditeľa úseku Firemného bankovníctva a člena predstavenstva VÚB, na poste generálneho riaditeľa slovinskej Banky Intesa Sanpaolo d.d. 

„Považujem to za veľkú česť a  záväzok zároveň. Medzi Slovinskom a Slovenskom ako relatívne otvorenými ekonomikami v rámci Eurozóny vidím viaceré paralely. Teším sa na komplexnosť manažérskych úloh na pozícii generálneho riaditeľa a verím, že zužitkujem svoje dvanásťročné skúsenosti z úspešného pôsobenia vo VÚB,“ povedal Jozef Kausich.

Jozef Kausich pôsobil vo funkcii člena predstavenstva a vrchného riaditeľa Divízie firemného bankovníctva vo VÚB, a.s. od apríla 2005. Zároveň bol členom dozornej rady v spoločnostiach VÚB Leasing a VÚB Factoring.

Pod jeho vedením dosiahlo firemné bankovníctvo VÚB viacero významných úspechov a dnes je VÚB na Slovensku trhovým lídrom vo väčšine oblastí firemného bankovníctva. Počas jeho pôsobenia sa významne zvýšili úvery i vklady firemnej klientely a VÚB sa podarilo znásobiť objem obchodného a projektového financovania. Banka sa stala trhovou jednotkou aj v oblasti faktoringu a exportného financovania, kde počas jeho funkčného obdobia podpísala historicky najviac exportných odberateľských úverov. Výborné výsledky zaznamenal so svojim tímom i v oblasti leasingu, či financovania nehnuteľností, kde má VÚB dnes už pätinový podiel na trhu.

Jozef Kausich vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Prax nadobudol vo viacerých finančných inštitúciách. Začínal v Tatra banke, neskôr pôsobil v rámci firemného bankovnícva Bank Austria Slovakia a po následných fúziách, na ktorých aktívne participoval, prevzal vedenie korporátnej oblasti v Bank Austria – Creditanstallt ako aj nástupníckej HVB Bank Slovakia. Počas svojej bankovej praxe absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov.

Na pozíciu člena predstavenstva a vrchného riaditeľa Divízie firemného bankovníctva vo VÚB nastúpil jeho dlhoročný kolega Andrej Viceník.

Andrej pracuje vo VÚB od roku 2006. Najskôr riadil odbor Firemných  klientov a od roku 2010 úspešne viedol  odbor Malých a stredných podnikov so štyrmi regiónmi, 150 ľuďmi a viac ako 10 tisíc firemnými klientami.

Andrej Viceník vyštudoval fakultu podnikového managementu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  Následne absolvoval MBA štúdium na Webster University, St. Luis Missouri  a Univerzite Komenského. Svoju kariéru začínal v Českej poisťovni, neskôr ako Obchodný riaditeľ Zurich Poisťovne. Od roku 2002 pôsobil v HVB Bank Slovakia, kde riadil tím zodpovedný za veľkých korporátnych zákazníkov.

 

Značky: