Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zaradilo do slovenského Plánu obnovy a odolnosti investíciu na vybudovanie superpočítača novej generácie. Pre našu krajinu je superpočítač príležitosťou, ako mať prístup k technológiám a podporu vedy a výskumu na svetovej úrovni.

„Som presvedčená, že pre budúcnosť Slovenska budú rozhodujúce odvážne inovácie. Jedným z dôležitých nástrojov pri ich zavádzaní budú práve superpočítače. Doteraz ich na Slovensku využívala len úzka skupina akademikov. So vznikom Národného superpočítačového centra a budovaním nového superpočítača otvárame cesta k ich využívaniu aj v oblasti podnikania, výskumu či verejného sektora. Práve vďaka pomoci superpočítačov budú slovenské firmy konkurencie schopné na lokálnej i globálnej úrovni,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Cieľom spomínanej investície je vybudovanie udržateľného ekosystému vysokovýkonných výpočtov a prevádzka energeticky efektívneho superpočítača. Ten umožní výskumníkom aj iným používateľom naplno využívať možnosti spracovania veľkého objemu údajov.

Začiatkom decembra 2022 MIRRI SR zverejnilo štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s vybudovaním superpočítača novej generácie. Predmetom štúdie bolo zistiť možnosti a obmedzenia realizácie projektu, identifikovať jeho riziká a definovať prínosy. Okrem zverejnenia štúdie vydalo MIRRI SR aj výzvu pre verejnosť na jej odborné pripomienkovanie.

Verejné prerokovanie štúdie sa uskutoční v stredu, 11. 1. 2023, v priestoroch Výpočtového strediska SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava). Pre ešte neregistrovaných účastníkov je možné zaregistrovať sa osobne na mieste. Na podujatie je možné pripojiť sa aj online na tomto odkaze cez aplikáciu MS Teams.

Značky: