Používateľ Redditu, EvilDoesIt zistil, že aplikácia kalkulačka v systéme Windows 10 nepracuje úplne korektne a pre pomerne jednoduchú matematickú kalkuláciu, ktorá zahŕňa viac než len jednu operáciu, vracia zlý výsledok.

Ak neviete, tak Microsoft prerobil kalkuklačku v systéme Windows 10 na univerzálnu aplikáciu, ktorá sa dá použiť aj na operačnom systéme Windows Mobile. Nájdeme v nej režimy ako: vedecká, štandardná, či programátorská kalkulačka, ale dajú sa tu aj prevádzať jednotky, ako napr. objem, dĺžka, hmotnosť, teplota, energia, rýchlosť, atď.

A čo teda položilo windowsácku kalkulačku? Jednoduchý príklad: 2+2×3 (teda 2+2*3), ktorého správny výsledok je 8, no kalkulačka vráti výsledok 12. Takto sa správa v jednoduchom režime, vo vedeckom, resp. matematickom, vypočíta výsledok správne. Je to preto, že aplikácia bola navrhnutá tak, aby automaticky hneď po vložení čísla spracovávala operácie vložené do kalkulačky.

Môžete si to vyskúšať aj sami – vo vedeckom režime pracuje kalkulačka v tom režime, aký z hľadiska matematického záspisu a pravidiel asociácie očakávame. V štadnardnom režime pracuje bez asociácie – teda najprv prvé dve čísla sčíta a potom ich vynásobí. Takto pracujú aj niektoré hardvérové kalkulačky.

Zdroj: techworm.net

Značky: