Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) uspel v twinningovej schéme grantového programu Horizont Európa.

Ide o kľúčový program Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 95,5 miliardy eur. KInIT patrí medzi troch najúspešnejších slovenských žiadateľov v tomto programe za rok 2022 a získal najlepšie financovanie na jedného výskumníka.  V minulom roku sa im podarilo získať až päť grantov v celkovom objeme takmer dva milióny eur. Hlavným cieľom najnovšieho trojročného medzinárodného projektu DisAI je zlepšenie využívania jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie (AI) v boji proti dezinformáciám.

Počas troch rokov čaká Kempelenov inštitút množstvo tréningov, webinárov, školení, ako aj letná škola pre študentov, výskumníkov a výskumný manažment, ktoré majú pomôcť k zvýšeniu kompetencií zamestnancov inštitútu a čiastočne aj odbornej verejnosti. Súčasťou tréningových aktivít bude aj tzv. zdieľaná úloha (shared task), ktorá vo vedeckom svete funguje ako mechanizmus viactímovej práce na otvorenom vedeckom probléme s predloženými dátami, ktoré môžu využiť výskumníci z celého sveta.

„Čaká nás aj výskumný projekt, na ktorom budú pracovať naši odborníci v tímoch so zahraničnými partnermi a na konci napíšu spoločné články a odprezentujú výsledky. Budeme spolupracovať s najlepšími výskumníkmi na jazykové technológie a boj proti dezinformáciám, od ktorých sa chceme veľa naučiť. Pre KInIT je to zároveň šanca zviditeľniť sa na európskej úrovni, získať množstvo nových skúseností, ktoré vieme implementovať do slovenského kontextu, ako aj nadviazať dôležité partnerstvá pre náš ďalší rozvoj,“ vysvetľuje hlavný riešiteľ projektu Marián Šimko.

Zapoja sa aj prestížne svetové výskumné inštitúcie

KInIT považuje boj proti dezinformáciám za jednu z najdôležitejších spoločenských výziev. Nie je tajomstvom, že Slovensko patrí v tejto problematike medzi menej rozvinuté krajiny v rámci Európskej únie a jej systematická podpora u nás prakticky neexistuje. Náš výskumný a inovačný ekosystém totiž trpí nedostatkom spolupráce medzi priemyslom a akademickou sférou.

„Aj preto sme ako inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií, hľadali partnerov, ktorí by nám pomohli zdokonaliť sa vo vedeckej vyspelosti v rámci boja s dezinformáciami. Oslovili sme najprestížnejšie inštitúcie v oblasti výskumu jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie v Európe a do grantového programu Horizont Európa sme sa zapojili spoločne,“ hovorí Marián Šimko. Na projekte tak bude KInIT spolupracovať s prestížnymi výskumnými inštitúciami DFKI z Nemecka, CERTH z Grécka a Univerzitou v Kodani, ktorých poprední odborníci budú mentormi slovenských výskumníkov.

Analýza a spracovanie dát pochádzajúcich z webu so zameraním na dezinformácie či iné formy škodlivého obsahu, spolu so spracovaním a porozumením prirodzeného jazyka pritom patria medzi hlavné disciplíny KInIT-u, ktorý je prvým nezávislým inštitútom svojho druhu na Slovensku.

Chcú zvýšiť ochranu digitálnej spoločnosti

Projekt pracuje s metódami spracovania prirodzeného jazyka, teda podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa využíva pri odhaľovaní dezinformácií, overovaní faktov a porozumení viacerých jazykov. Vďaka grantovej podpore bude môcť zdokonaliť tieto výskumné aktivity na Slovensku. „Dlhodobým zámerom KInIT-u je pomôcť ochrane digitálnej spoločnosti. Spolu s partnermi chceme vyvinúť nové metódy na podporu boja s dezinformáciami a posunúť výskum v tejto oblasti výrazne smerom dopredu,“ objasňuje M. Šimko.

Vedecká časť projektu je zameraná na skúmanie špecifického problému v tejto oblasti, tzv. odhaľovania zhody tvrdení (claim matching). „Sme si vedomí toho, že úplná automatizácia boja proti dezinformáciám je ťažko dosiahnuteľná, ale chceme overovanie faktov rôznymi metódami zefektívniť a urýchliť,“ uzatvára hlavný riešiteľ projektu a zástupca riaditeľky KInIT-u Marián Šimko. Dôraz bude kladený aj na viditeľnosť a dopad projektu, aby z jeho výsledkov benefitovalo čo najviac zložiek výskumného a inovačného ekosystému na Slovensku, ale aj v Európe. Zároveň projekt umožní KInIT-u posilniť zručnosti manažmentu a administrácie výskumu.

Značky: