Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Silné prívalové dažde, ktoré nedávno zasiahli viaceré časti Slovenska spôsobili škody na majetku
a vozidlách.

Klienti Allianz – Slovenskej poisťovne hlásia škody, ktoré im voda napáchala. „Najviac hlásení máme z okresu Bratislava. Klienti najčastejšie hlásia zatopené pivnice a suterény domov, ale zaevidovali sme už aj zaplavené vozidlo,“ upresňuje hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová. Od včera eviduje Allianz 25 poistných udalostí spôsobených zrážkami, povodňami a záplavami a 4 škody spôsobené víchricou. „Očakávame, že hlásenia budú ešte pribúdať, aj vzhľadom na predpoveď počasia na najbližšie dni,“ dodáva L. Strnad Muthová.

Škody spôsobené silným dažďom, záplavou a povodňou, sú kryté už v základnom balíku poistenia
majetku. Vzniknutú škodu v domácnosti či na nehnuteľnosti treba čo najskôr nahlásiť poisťovni, a to
online, prostredníctvom webstránky www.allianz.sk alebo telefonicky. Allianz odporúča poškodenia aj
nafotiť a fotodokumentáciu priložiť k hláseniu škody.

Značky: