Mobilné telefónne a dátové služby poskytujú štyri spoločnosti: O2 Slovakia s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN a.s.

Napriek tomu v poslednom období občania kontaktujú Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s otázkami, koľko je v Slovenskej republike „mobilných operátorov“. Ako sami uvádzajú, zmiatli ich reklamy v médiách na FunFón, JURO, Tesco mobile a 4ka.

Poskytovatelia mobilných elektronických komunikačných služieb, laikmi nazývaní aj telekomunikační či mobilní operátori, v reklamách označujú niektoré ponuky marketingovými názvami a tie potom navodzujú dojem, že ide o ďalšieho mobilného operátora. V informáciách o službe je však vždy uvedené, kto z vyššie spomínanej štvorice je jej reálnym poskytovateľom.

RÚ pridelil spoločnostiam O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN frekvencie, majú vybudované siete, prostredníctvom ktorých poskytujú mobilné služby a sú registrované ako poskytovatelia služieb. Označujú sa aj skratkou MNO (mobile network operator), teda mobilní sieťoví operátori. O2 a SWAN navyše využívajú v rámci národného roamingu sieť inej spoločnosti na miestach, kde pokrytie nemajú.

Okrem toho vo svete existujú aj MVNO (mobile virtual network operator). Ide o virtuálnych operátorov, ktorí nevlastnia mobilnú sieť. K tomu, aby získali prístup k sieťovým službám za veľkoobchodné ceny, uzatvoria dohodu s MNO. Následne si nastavia maloobchodné ceny.

MVNO majú svoj vlastný zákaznícky servis, billing, marketing… Najčastejšie sa uplatňuje model, kde obchodný partner pôsobí ako predajca služieb MNO a spolu s nejakou pridanou hodnotou služby predáva pod vlastným menom. V takomto prípade zákonom stanovené povinnosti kladené na poskytovateľa služby plní MNO. Tento model sa uplatňuje aj v Slovenskej republike.