Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bylo by asi předčasné tvrdit, že pouhý rok stačí k tomu, aby se chytrá komunikace s občany odrazila například na hospodaření obce.

Stejně tak je obtížné změřit její dopad na zvýšení kvality života v obci. Sám jsem patřil k těm, kteří loňský rok označovali za „rok 0“ chytré obecní komunikace v ČR, tedy úplný začátek. Musím ale přiznat, že změn, které sice nezachytí statistiky, ale mají prokazatelně vliv na chod obcí, jsem za rok viděl celou řadu.

Zažil jsem obce, které dokázaly výrazně zlepšit usnášeníschopnost zastupitelstva jen díky tomu, že plánovaly společná setkání pomocí nástrojů chytré komunikace. Sdílením svých rozhodnutí s občany anebo přizváním občanů do rozhodovacích procesů pomocí minireferend dokázali zastupitelé zajistit ve obci klima plné důvěry a spoluúčasti. Díky tomu se obec mohla pustit i do důležitých projektů, které by v minulosti podporu občanů kvůli obavám z rizik nezískaly. Nyní je občané přijímají za své a dokonce je pomáhají připravit.

Zažil jsem obce, kde pouhé naplánování odpadového hospodářství s občany dokázalo ušetřit až 50 % v minulosti vynakládaných prostředků a zamezilo černým skládkám nebo pálení odpadků v kotlích. Bavil jsem se se starostou z obce, kde zanikla prodejna potravin. Rozhodl se pomocí moderních technologií získávat od občanů objednávky k nákupům, které jim dvakrát do týdne přiveze e-shop s potravinami. Zcela bez podpory státu tak vyřešil problém, kterým se jiné obce musí složitě zaobírat.

Setkal jsem se však také s tím, že občané na základě možností chytré komunikace dokázali s podporou obce zorganizovat společné projekty, jež by ještě před pár lety byly zcela mimo jejich možnosti. A nemusí se jednat jen o úklid návsi nebo brigádu ve školce. Chystají se akce s cílem vyčistit celý katastr obce od černých skládek, vznikají občanské strategie jak ochránit chatové osady před nájezdem zlodějů. Obnovují se zaniklá koupaliště, aby z nich obec mohla mít zisk, plánují se turistické stezky. Nebo se pořádají kulturní akce či besedy řešící život v obci. To vše jen díky tomu, že domluvit se je nyní díky nástrojům chytré komunikace snadné.

Pokud to spojíme s problémem, který celá řada starostů řeší – a sice vylidňováním obcí – zjistíme, že pozitivní dopady chytré komunikace dokáží být v dlouhodobém horizontu výrazně větší, než se na první pohled zdá. A co víc – nejen že chytrá komunikace dokáže obecní život a do něj zapojenou občanskou společnost aktivizovat, ale má také potenciál její aktivitu dlouhodobě udržovat. Vidět je to například u občanských podnětů. Jsem pochopitelně rád, že se obec dostane do stadia, kdy se občané nebojí upozorňovat na nedostatky. Budu však ještě radši, když tento vývoj bude pokračovat a občané se nebudou bát v rámci obecní komunity tyto nedostatky s podporou vedení obce řešit.

Čechům ostatně není sdružování se pro bohulibé záměry nijak cizí. Stačí vzpomenout na Sokol, který nezištně šířil do českých obcí myšlenku sportu a tělovýchovy. Nebo současné dobrovolné hasiče, pro které je služba obci koníčkem. Proč by tedy podobným způsobem nemohly ve větší míře vznikat i spolky, jejichž hlavním cílem bude údržba veřejného prostoru a přírody v obcích a okolí?

Definitivně se tak setře hranice mezi obecní a občanskou angažovaností. Dojde tak – alespoň zčásti – k novému stadiu obecní komunikace, která sice bude i nadále řízená, ale stane se decentralizovanou a nehierarchickou, tak jak to známe například ze skandinávských komun. Nápady na zlepšení nebude muset řešit pouze obec, jen se na nich bude spolu se svými občany podílet. A to je rozhodně směr, který prostřednictvím našich nástrojů chytré komunikace podporuji už nyní.

Autor:

Ondřej Švrček, CEO společnosti Neogenia, vyvíjející službu Mobilní rozhlas

Značky: