Ak vyrábate alebo na našom trhu predávate elektrické zariadenia, máte podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. povinnosť zabezpečiť zber, zhodnotenie a recykláciu elektroodpadu v stanovených objemoch.

Pred uvedením výrobku na trh máte povinnosť registrovať sa v štátnom Registri výrobcov vyhradených výrobkov na MŽP SR. To prirodzene platí aj pre on-line predaj. V prípade, že túto vašu povinnosť neplníte, hrozia vám sankcie.

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Niečo takéto zabezpečiť ak ste napr. predajca, nie je celkom jednoduché. Legislatíva týkajúca sa výrobcov a predajcov elektrozariadení je totiž mimoriadne dynamická a zabezpečenie celého procesu je logisticky aj finančne náročné. Podľa zákona tak máte možnosť využiť takzvané kolektívne plnenie. V rámci neho zabezpečuje časť administratívy a tiež samotné plnenie zberových cieľov tzv. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

Kľúčová povinnosť OZV je zabezpečenie čo najväčšej zbernej siete, čo potom reálne zaručí splnenie povinností zastúpených členov. Každá organizácia, ktorá chce zastupovať výrobcov a predajcov elektrozariadení musí pred získaním autorizácie prejsť schvaľovacím procesom podľa zákona.

Jednotlivé organizácie sa potom od seba odlišujú nielen cenou poskytovaných služieb, ale aj celkovým nastavením administratívnych procesov a logistiky, jednoduchosťou použitia informačného systému, spôsobom riadenia a doplnkovými službami. Cena je však asi najpodstatnejším faktorom pri výbere partnera. Cena by mala byť transparentná a nemali by sa vyskytovať skryté poplatky.

Najväčšia OZV na Slovensku

Z hľadiska počtu členov – výrobcov elektrozariadení, je najväčšou OZV na Slovensku SEWA, a.s. a na procesy v rámci tejto firmy sme sa pozreli podrobne. Firma vznikla v auguste 2005 a prví  a zakladajúci členovia boli výrobcovia elektrozariadení združení v IT asociácii Slovenska (ITAS) a v Asociácii dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT). Dnes je súčasťou nadnárodného zoskupenia ERP (European Recycling Platform).

SEWA poskytuje služby určené pre výrobcov elektrozariadení (dovozcov a predajcov), ktorí uvádzajú na trh elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky a chcú sa zbaviť administratívnych starostí. Majú pritom istotu, že sa tak robí v súlade so zákonom a za férové ceny.

Hlavne jednoducho a rýchlo

Pre členov to funguje jednoducho. Vyplníte online registračný protokol, následne vám firma pripraví zmluvu, ktorú po schválení podpíšete. SEWA vás následne zaregistruje do štátneho registra výrobcov. A to je pre vás v prvej fáze všetko, vôbec nemusíte kontaktovať ďalšie organizácie.

Po skončení štvrťroka potom nahlásite do informačného systému množstvo výrobkov, ktoré ste uviedli na trh. SEWA vám vystaví faktúru za jednotlivé komodity podľa nahlásených množstiev a tú zaplatíte. Na konci roka dostanete certifikát o plnení vašich legislatívnych povinností. Máte tak potvrdenie o množstve odpadu relevantnej komodity (elektroodpad, batérie, obaly), ktoré za vás SEWA reálne vyzbierala a recyklovala.

Výber notebookov v obchode s elektronikouZdroj: SEWA
Výber notebookov v obchode s elektronikou

Transparentné ceny a efektívne hospodárenie

Výhodou v prípade SEWA je práve transparentnosť cien. Tie sú bežne dostupné na webovej stránke firmy a neexistuje rozdiel medzi veľkou a malou firmou. Firma hospodári s poplatkami od členov hospodárne a snaží sa o šetrenie nákladov. Čo sa neminie, to sa vráti členom. Cenník je pritom štruktúrovaný, podporuje uvádzanie recyklačných poplatkov viditeľným spôsobom a zároveň šetrí náklady členom.

Všetko pod jednou strechou

Zaujímavá je služba one-stop shop, ktorú SEWA poskytuje od roku 2006. Tá ponúka plnenie zákonných povinností pre elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky, ktoré musí výrobca elektrozariadení plniť. Všetko sa robí cez jednu registráciu s jedným informačným systémom.

Zvoz zberu aj zadarmo

SEWA s elektroodpadom pomáha aj inštitúciám a firmám, ktoré nie sú výrobcami elektrozariadení. Dlhodobým cieľom firmy je totiž zjednodušenie procesu zberu, spracovania a recyklácie elektroodpadu. Bezplatne tak odváža elektroodpad z rôznych firiem, škôl a inštitúcií, a to v priebehu celého roka.

V skutočnosti je to obojstranne výhodná spolupráca, keďže takýto zber pomáha dosahovať objemy, ktoré na splnenie povinností klientov potrebujú. Na druhej strane firmy, od ktorých sa odpad odoberá ušetria finančné aj administratívne náklady za odvoz vyradených elektrozariadení na zberný dvor. Takto sa odpad dostane presne k spracovateľovi a firmy/školy dostanú potvrdenie o ekologickej recyklácii odpadu, ktoré slúži aj na potreby účtovníctva.

O zmenu môžete požiadať do konca septembra

Na záver ešte malé upozornenie. OZV môžete zmeniť najskôr po dvoch rokoch od uzatvorenia zmluvy, pričom výpoveď je potrebné zaslať do 30. septembra daného roka s tým, že klientom novej OZV sa stávate od 1. januára nasledujúceho roka. Ak teda chcete vymeniť svojho OZV, teraz je na to vhodný čas.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.