Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stavenisko úseku R2 Kriváň – Mýtna je momentálne stavbou s najväčším množstvom stavebnej techniky na Slovensku. Aktuálne sa tu nachádza 14 vežových a 25 kolesových žeriavov. Na starosti majú výstavbu rýchlostnej cesty v korunách stromov.

Žeriavy slúžia najmä pri výstavbe mostných objektov – dominantou tohto úseku je aj budúca najdlhšia estakáda Slovenska. Na stavbe máme dva špeciálne kolesové žeriavy s nosnosťou 500 ton, ktoré sa používajú pri montáži výsuvnej skruže.

Ako sa stavajú mosty?

Krivánsky úsek rýchlostnej cesty je bohatý na mosty, stavia sa tu najdlhšia estakáda a niekoľko ďalších mostov. Vo všeobecnosti sa na tunajších mostoch realizujú základy, piliere, zárodky lamiel a samotné lamely, priečniky a nosné konštrukcie, teda armovanie, debnenie, pokládka výstuže a betonáž.

Aký je postup pri vysúvaní segmentov mosta?

Po zabetónovaní hornej dosky segmentu sa čaká približne dva až tri dni na dosiahnutie predpísanej pevnosti potrebnej na napínanie. Po dosiahnutí pevnosti sa predpínajú pozdĺžne a priečne káble. Po napnutí celého segmentu sa segment oddební a pripraví na výsuv. Po vysunutí segmentu sa most zaistí proti posunu a pokračuje sa na ďalšom segmente – nastavenie podlahy a krídiel, debnenie stien, osadenie prefabrikovaných vzpier, montáž armatúry spodnej dosky a steny a takisto realizácia priečnika, betonáž spodnej dosky, betonáž stien a priečnika, debnenie stropu, montáž výstuže a tvrdej výstuže a následne betonáž hornej dosky.

O R2 Kriváň – Mýtna

Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom sa uskutočnilo v decembri minulého roka. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná štvorprúdovka odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.

Značky: