Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Križovatka Triblavina na diaľnici D1 sa postaví v pôvodnej koncepcii 3 plus 2, upravenou tak, aby zohľadňovala reálny nárast dopravy a efektívne využívala verejné zdroje. Kolektory budú súčasťou diaľnice, tak, ako je to uvedené v územnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Pre motoristov to znamená, že namiesto dnešných šiestich pruhov v úseku od Bratislavy po Triblavinu pribudnú ďalšie štyri pruhy. Vyplýva to z analýz Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) o konečnej podobe úseku diaľnice D1 – D4 a križovatky Triblavina.
V zmysle posudzovania návrhov podľa princípu hodnota za peniaze (value for money) je navrhnuté riešenie finančne menej náročné oproti pôvodnej koncepcii s kolektormi mimo tela diaľnice.
Dizajn 3 plus 2 s kolektormi, ktoré budú súčasťou diaľnice D1, zaručí okrem priepustnosti dopravy aj vyššiu bezpečnosť, keďže jeho súčasťou budú aj plnohodnotné odstavné pruhy po oboch stranách diaľnice. Pôvodný návrh s odstavnými pruhmi pre kolektory nepočítal.
„Ide o jediné možné riešenie, ako zo strednodobého aj dlhodobého výhľadu zabezpečiť plynulosť dopravy na severnom výstupe z Bratislavy. Denne v tomto exponovanom úseku prejde až 100-tisíc automobilov a v kritických časových intervaloch tu doprava už teraz kolabuje. Ak nechceme 30 kilometrové zápchy, nevyhnutne potrebujeme viac ako tri pruhy,“ povedal generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Róbert Auxt. Intenzita dopravy na tomto úseku sa pritom bude aj v budúcnosti len zvyšovať, či už ide o tranzitnú dopravu alebo o ďalšiu výstavbu pri Bratislave. „Konečný dizajn sme prispôsobovali tomu, aby kapacitne postačoval a zabezpečil plynulosť dopravy a obslužnosť územia nielen teraz, ale aj v budúcnosti,“ konštatoval Róbert Auxt.

Definitívne riešenie

Samotná križovatka Triblavina povedie popod diaľnicu D1 a z obidvoch strán bude zakončená kruhovými objazdmi. Na jednej strane sa napojí na existujúcu seneckú cestu I/61, na druhej strane na komunikáciu vedúcu cez Čiernu vodu. Zároveň by sa zo strany Čiernej Vody mala križovatka Triblavina napojiť na cestu Pezinok II/502, ktorú plánuje stavať BSK. V úseku Bratislava – Triblavina pribudnú k doterajším trom diaľničným pruhom z každej strany kolektory. Od križovatky Triblavina povedú tieto kolektory k novému bratislavskému obchvatu D1 a D4, na ktorý sa napoja. Namiesto dnešných šiestich pruhov tak v úseku od Bratislavy po Triblavinu pribudnú pre motoristov ďalšie štyri pruhy.
„Dva kruhové objazdy na križovatke Triblavina spolu s cestami, ktorými sa križovatka napojí na existujúce komunikácie z každej strany, seneckej cesty aj Čiernej vody, zabezpečia obslužnosť územia pre priľahlé obce. Priepustnosti dopravy a obslužnosti obyvateľov pomôžu aj kolektory medzi Triblavinou a Bratislavou. Pre Bratislavu a priľahlé obce zaručuje obslužnosť územia aj šesť nových pripojení priamo na diaľnicu D1 a bratislavský obchvat, ktoré doteraz k dispozícii nemali,“ vysvetlil Róbert Auxt.
Navrhnuté riešenie je podľa generálneho riaditeľa NDS v súlade so všetkými právnymi predpismi a v súlade s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja. Konečným dizajnom severného výjazdu z Bratislavy NDS vyhovela petičnému výboru, ktorý žiadal zachovanie kolektorov pri výstavbe križovatky Triblavina. Konečný variant zásadným spôsobom uľahčí dopravu na vstupe a výstupe z hlavného mesta. Hľadanie optimálneho riešenia si pre rastúcu intenzitu dopravy a najmä plynulé napojenie na nový bratislavský obchvat D1 a D4 vyžiadalo viac času, ako diaľničiari pôvodne predpokladali.
Každý diaľničný úsek pri Bratislave má podľa Róberta Auxta iné dopravné zaťaženie, NDS konečný dizajn úseku a samotnej križovatky prispôsobila dopravnej intenzite a potrebám vodičov. Úsek medzi Bratislavou a Triblavinou je najvyťaženejším diaľničným úsekom na Slovensku. Ide o lievik, v ktorom sa zbieha tranzitná doprava na juh aj západ Európy spolu s motoristami cestujúcimi do hlavného mesta z okolitých obcí respektíve celého Slovenska s výnimkou Záhoria.

Pohodlnejšie cestovanie

Po dostavaní bratislavského obchvatu D4 a rozšírení diaľnice D1 pribudnú na severnom výjazde z Bratislavy štyri nové diaľničné zjazdy, ktorými sa motoristi priamo napoja na diaľničný obchvat. Ide o križovatku Rača, Čierna Voda (medzi Vajnorami a Čiernou Vodou, Ivanka sever (prepojenie D4 a D1) a Ivanka západ (Ivanka pri Dunaji – senecká cesta I/61). Medzi Bratislavou a zjazdom na Voderady, kde doteraz mohli vodiči schádzať a vychádzať na diaľnicu D1 iba pri Senci, pribudne spomínaná križovatka Triblavina a križovatka Blatné. „Motoristi tak získajú na úseku Bratislava – Voderady šesť nových možností, ako sa priamo napojiť na diaľničnú sieť, čo výrazne pomôže predovšetkým obyvateľom priľahlých obcí,“ vysvetlil Róbert Auxt.
Napriek tomu, že primárnou úlohou siete diaľnic a rýchlostných ciest je riešiť najmä diaľkovú vnútroštátnu a tranzitnú (najmä nákladnú dopravu) so snahou minimalizovať jej negatívny dopad na životné prostredie a obyvateľstvo, v prípade plánovanej križovatky Triblavina sa ministerstvo dopravy a NDS  snažia riešiť omnoho komplexnejšie problémy, ktoré súvisia s predpokladanými ekonomickými aktivitami v dotknutom priestore, zložitosťou dopadu na životné prostredie a dopravnou obslužnosťou územia, ktoré sa rozvíjalo pravdepodobne aj nad rámec svojich možností, upozornil generálny riaditeľ NDS.
„Z toho dôvodu  NDS navrhla komplexné riešenie, ktoré predstavuje uspokojenie predpokladaných dopravných potrieb, ktoré súčasne rieši aj mimoriadne situácie, ktoré sa v blízkosti Bratislavy vyskytujú,“ uzavrel Róbert Auxt.

Značky: