Slovak Telekom dosiahol najvyššie skóre v teste piaty rok po sebe. Najlepší výkon zopakoval v kategórii Hlas i Dáta

Branimír Marič prezentuje Best in Clas sieť Telekomu

Slovak Telekom preukázal špičkovú kvalitu sietí na Slovensku a vyhral prestížny test sietí od umlaut (predtým P3) po siedmy raz po sebe za päť rokov. Je to jediný operátor na Slovensku, čo vyhral všetky testy realizované P3, resp. umlaut, ktorá sa zameriava na certifikované merania mobilných sietí na celom svete.

Slovak Telekom vylepšuje svoje siete, investuje do LTE-A v nových lokalitách a ďalej pracoval na kvalite VoLTE technológie v sieti i vyššom počte podporovaných zariadení. Obe vylepšenia vytiahli 4G sieť k lepším výsledkom.

Spoločnosť umlaut aktualizovala metodiku a tento raz uskutočnila drive test dlhý viac ako 4000 km po Slovensku.

Telekom má najlepšie výsledky na Slovensku

Podľa nezávislých meraní umlaut dosiahol Slovak Telekom najlepšie výsledky v celkovom teste, získal najviac bodov a certifikát Best in Test. Telekom vyhral všetky tri kategórie a tým pádom aj ocenenia Best in Data a Best in Voice.

Telekom Umlaut 2019

Tradične boli do testu zapojené všetky štyri slovenské siete a Slovak Telekom získal v teste až 963 bodov, ostatní operátori získali spolu 933, 806 a 681 bodov. Aj podľa novej metodiky dosiahol Slovak Telekom najvyšší počet bodov v teste za celých päť rokov a ešte si vylepšil skóre oproti vlaňajším 940 bodom. Výsledok v umlaut teste podčiarkuje úspech Slovak Telekomu a silné výsledky vo veľkých i malých mestách a aj na cestách.

Zaujímavé je postavenie siete Slovak Telekom v porovnaní s konkurenciou v Európe. Sme totiž v poradí štvrtí v rebríčku za Telekom Holandsku, sieťou Swisscom a Sunrise. Ak by sme zobrali pomer investícií ku kvalite siete, Slovak Telekom by bol pravdepodobne na prvom mieste. Rovanko ale treba poukázať na dobrý výsledok konkurenčného slovenského operátora, ktorého Telekom uvádza ako Operator2 na 14. mieste v tomto rebríčku. Znamená to, že aj konkurencia voči Telekomu sa na Slovensku výrazne zlepšila.

Prehľad operátorov v Uerópe

Slovak Telekom je v európskom rebríčku na 4. mieste za Holandskom a Švajčiarskom

„Sme popredu oproti konkurencii v mnohých oblastiach a dosahujeme extrémne silne výsledky pri rýchlostiach sťahovania i posielania dát oproti konkurencii. Pri dátach máme tú najrýchlejšiu sieť a najlepšie výsledky pri sledovaní YouTube s najkratšími časmi načítavania videí. Sme silní vo veľkých i malých mestách a ostávame veľmi dobrí aj na cestách. Pri hlase poskytujeme najvyššiu kvalitu služieb a ešte sme ju zlepšili oproti minulému roku.“ uviedol Branimir Marič, výkonný riaditeľ pre technológie a siete spoločnosti Slovak Telekom.

Telekom vyhral obe hlavné kategórie

Podľa meraní umlaut v októbri 2019 Slovak Telekom získal najvyššie skóre v oboch kategóriách: hlasové i dátové služby.

Pri hlasových službách dosiahol Slovak Telekom:

  • špičkovú spoľahlivosť hovorov v mestách, aj na cestách
  • najlepšiu kvalitu hovorov spomedzi všetkých operátorov
  • plnú funkčnosť VoLTE, vrátane fungovania v náročných podmienkach a dosahovania veľmi krátkeho času spojenia

Merania dátových služieb priniesli najlepšie výsledky v teste vo všetkých kategóriách: veľkých i malých mestách, aj na cestách. Zároveň:

  • Slovak Telekom ukázal silné výsledky vo veľkých mestách: takmer 120 Mbps priemerná rýchlosť pri sťahovaní a skoro 45 Mbps pri odosielaní dát
  • výborné výsledky v menších mestách: siete Slovak Telekomu majú najrýchlejšie načítanie stránok, 100% prehrávanie YouTube videí, aj najkratší štart videa, dosahujú viac ako 50 Mbps pre sťahovanie dát a takmer 30 Mbps pri ich odosielaní
  • najlepšie siete na cestách: opäť dosahujú najrýchlejší štart YouTube videa, priemernú rýchlosť 48 Mbps pri sťahovaní a takmer 24 Mbps pri posielaní dát

Prinášame aj detailné informácie na to, ako si stoja slovenskí operátori z hľadiska dát vo veľkých i menších mestách a na cestách.

Metodika testu

Aktuálny test na Slovensku zahŕňal väčšie i menšie mestá, aj vybrané hlavné trasy ciest. Detailný test zhrnul merania a vyhodnotil viaceré parametre ako sťahovanie a odosielanie súborov, čas načítania internetových stránok, prácu a načítanie YouTube videí.

Telekom Umlaut Mapa testu

Testy umlaut boli realizované v 2G, 3G a 4G sieťach štyroch operátorov počas októbra 2019.

Odkaz na test 

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.