Vývoj IT ide stále dopredu a s ním zrýchľuje aj vývoj kybernetickej kriminality. Obľúbená odborná konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát si posvieti na prevenciu, detekciu a obranu proti kybernetickým útokom, na efektívne riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu a dostupnosť dát aj vyvodzovanie súkromno-právnej a trestno-právnej zodpovednosti z kyberneticko-bezpečnostných udalostí.

Zaujímajú vás najnovšie kybernetické hrozby od začiatku roka 2021? Chcete spoznať techniky používané vydieračmi a zločincami stojacimi za ransomware útokmi? To všetko bude súčasťou prezentácie spoločnosti ESET, ktorá vás prevedie dátami od začiatku roka 2021, ale aj podrobnosťami niektorých z najväčších útokov, ktoré sa za toto obdobie objavili.

Účinná ochrana a dostupnosť dát je čím ďalej tým väčšou výzvou. Zvládnuť túto disciplínu je oveľa ťažšie ako kedykoľvek predtým. Preto aj popredné firmy zaoberajúce sa bezpečnosťou a vývojom ochranných systémov neustále modernizujú svoje sofistikované riešenia. Na konferencii sa zoznámite s celou radou z nich vrátane praktických ukážok.

Stále viac sa dostáva do popredia aj nová problematika, a to je vyšetrovanie kybernetickej bezpečnosti. Ako má organizácia postupovať, ak takáto udalosť nastane? Ako musí byť udalosť vyšetrená a zdokumentovaná? Ako získať dôkazy? Kto je za vzniknutú situáciu zodpovedný?

Za mnoho porušení povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti bude zodpovedná konkrétna fyzická osoba. Čo robiť, keď za udalosťou stojí zamestnanec? Môžete viesť interné vyšetrovanie? Čo ak dotknutá osoba odmietne byť súčinná? Kde je hranica medzi interným vyšetrovaní a konaním orgánov činných v trestnom konaní? Aké je oprávnenie osôb poverených vyšetrovaním? Na to vše odpovie vo svojej prezentácii Miroslav Chlipala, Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala.

Konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát sa uskutoční 20.10. v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central (onsite) a zároveň bude streamovaná (online). Pri registrácii si môžete zvoliť preferovanú formu účasti.

Viac informácií a registrácia na https://bdd.exponet.sk/