Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ocenenie výnimočných vedeckých osobností má nových laureátov a laureátky. Profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra SAV sa stala laureátkou hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov je Miroslav Almáši a profesor Ľubomír Tomáška si prevzal ocenenie v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Nadácia ESET už štvrtýkrát vyhlásila laureátov a laureátky ESET Science Award, ocenenia pre vedecké a pedagogické osobnosti za ich vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. Aj tento rok o laureátoch rozhodovala medzinárodná komisia, ktorej predsedala nositeľka Nobelovej ceny, biochemička Ada Yonath.

Laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa stala profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá skúma, ako sa nádorové bunky prispôsobujú nepriaznivým podmienkam a ako získavajú agresívne vlastnosti, ktoré podporujú progresiu rakoviny. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov sa stal Miroslav Almáši z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa využitím pórovitých materiálov v oblastiach uskladnenia energie, v biomedicíne a environmentálnej problematike. Laureát kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania Ľubomír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a venuje sa odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.

Zdroj: Linda Kisková Bohušová/ ESET Science Award

„Som rada, že medzi finalistami a finalistkami ocenenia je mnoho nadaných osobností. Všetkým prajem, aby boli za svoju zvedavosť ocenení, pretože práve tá posúva hranice poznania,“ zhodnotila zasadnutie medzinárodnej komisie jej predsedníčka Ada Yonath. 

Témou tohtoročného slávnostného galavečera bol príbeh ženy vo vede. „Táto téma je nám blízka. Ako softvérová spoločnosť sa snažíme zvyšovať podiel žien vo firme aj v celom odvetví. Som presvedčený, že diverzita je pre inovácie a progres nevyhnutná v akejkoľvek oblasti. Ľudia s odlišnými názormi pochádzajúci z rôznych prostredí prinášajú rozličné pohľady na akékoľvek výzvy, ktorým ako ľudstvo čelíme, vrátane veľkých vedeckých otázok. Aj z tohto dôvodu je úloha žien nielen vo vede nenahraditeľná,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Príbeh ženy vo vede umelecky stvárnili v programe večera aj osobnosti z umeleckého sveta ako Eva Matejková, Táňa Pauhofová, Tamara Kramár či Celeste Buckingham.

Slávnostného galavečera sa zúčastnila aj medzinárodná komisia, ktorá vyberala laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Členmi medzinárodnej komisie boli okrem profesorky Ady Yonath aj nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaff, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury Gogotsi, holandský onkológ a výskumník Rob Pieters a nemecký časticový fyzik Manfred Lindner. Galavečera sa zúčastnil aj  špeciálny hosť, zakladateľ svetového festivalu STARMUS a známy astrofyzik Garik Israelian.

Zdroj: Linda Kisková Bohušová/ ESET Science Award

Laureáta v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vybrala komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. Laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia vedeckých poznatkov, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

Svoju favoritku si vybrala aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania Cena verejnosti 2022. Slovenskú verejnosť najviac zaujala mikrobiologička Miroslava Kačániová, ktorá pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.

Silvia Pastoreková, laureátka kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Silvia Pastoreková pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom mechanizmov, ktorými sa nádorové bunky prispôsobujú nedostatku kyslíka, a skúma možnosti ich využitia v diagnostike a liečbe rakoviny. V spolupráci so širším tímom objavila bielkovinu, ktorá sa nachádza na povrchu nádorových buniek, ale zdravé bunky ju nemajú. Na základe genetickej informácie bola táto bielkovina zaradená do rodiny tzv. karbonických anhydráz a dostala názov CA9. Pomocou protilátky voči CA9, ktorú Silvia Pastoreková pripravila, tím oxfordských vedcov Adriana L. Harrisa a terajšieho nositeľa Nobelovej ceny Petra J. Ratcliffa ukázal, že CA9 sa v nádorových bunkách tvorí pri nedostatku kyslíka – hypoxii.

Výskum slovenského tímu následne viedol k získaniu originálnych poznatkov o úlohe CA9 v adaptácii nádorových buniek na hypoxiu pomocou zmien v metabolizme a schopnosti tvoriť metastázy. V spolupráci s klinickými onkológmi ukázali, že CA9 sa nachádza na nádoroch z rôznych typov tkanív. Objav CA9 je významným prínosom k výskumu mechanizmov vzniku a progresie rakoviny. Silvia Pastoreková spoločne so svojím tímom vyvinula unikátne protilátky, ktoré túto bielkovinu dokážu v nádorovom tkanive rozpoznať. Používajú sa na diagnostiku rakoviny a detekciu pokročilejších nádorov. V súčasnosti sú vo vývoji už aj ako liečivá. 

Viac informácií o Silvii Pastorekovej nájdete TU.

Miroslav Almáši, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

Miroslav Almáši pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa príprave nových pórovitých materiálov. Jedným z možných využití ich výskumu je absorpcia ťažkých kovov. Podobne dokážu z vôd vychytávať aj iné molekuly, napríklad antibiotiká a iné liečivá, ktoré sa nedajú z vody jednoducho odstrániť a môžu mať negatívne následky na zdravie.

Ďalším dôležitým využitím pórovitých materiálov je absorpcia oxidu uhličitého z ovzdušia a jeho uskladnenie. Výskum Miroslava Almášiho a jeho tímu by sa dal využiť na filtrovanie vzduchu z prostredia. Pórovité materiály by z neho mohli zachytávať molekuly CO2, ktoré by sa potom mohli premeniť napríklad na metanol pre ďalšie využitie v priemysle. Ďalšia oblasť výskumu sa zaoberá uskladnením vodíka ako ekologického paliva budúcnosti pre motorové vozidlá. Skúma tiež takzvaný „drug delivery“ systém, teda podávanie liečiv s dlhodobým uvoľňovaním, napríklad ako pri vitamíne C s 24-hodinovým uvoľňovaním. Povrch pórovitých materiálov sa dá modifikovať tak, aby sa liečivo začalo uvoľňovať po pôsobení UV žiarenia, určitej teploty, pH či iného stimulu pri liečbe protizápalových alebo onkologických ochorení a ochorenia covid-19.

Viac informácií o Miroslavovi Almášim nájdete TU.

Ľubomír Tomáška, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Profesor Ľubomír Tomáška vedie spoločne s profesorom Jozefom Nosekom laboratórium katedier genetiky a biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde sa s kolektívom vedeckých pracovníkov a študentov zaoberajú identifikáciou mechanizmov zabezpečujúcich komunikáciu jednotlivých častí našich buniek. Ich hlavným cieľom je zistiť, ako sú molekuly DNA v chromozómoch, konkrétne ich koncové úseky (tzv. teloméry), chránené pred poškodením, ktoré by malo pre bunku fatálne následky. Študujú tiež, ako mitochondrie, energetické centrá buniek, komunikujú s ostatnými časťami bunky.

Dobrý učiteľ by mal byť podľa profesora Tomášku kompetentný odborník a didaktik, mal by byť osobnosťou s morálnou integritou, mal by disponovať nákazlivým optimizmom a radosťou z učenia, empatiou a srdečnosťou vo vzťahu k študentom i svojim kolegom. Kvalita školstva sa podľa jeho názoru odvíja primárne od kvality učiteľov. Medzi ocenenia jeho pedagogickej práce profesor Tomáška zaraďuje potešenie z dobrých a provokatívnych otázok študentov na prednáškach a seminároch, keď sú iniciátormi zaujímavej polemiky alebo keď majú zaujímavé nekonformné nápady, ako riešiť nejaký experimentálny problém. Ultimátnym úspechom učiteľa sú pre neho úspechy študentov, s ktorými mal možnosť spolupracovať.

Viac informácií o Ľubomírovi Tomáškovi nájdete TU.

Viac informácií o ocenení a laureátoch nájdete na webe www.esetscienceaward.sk

Značky: