Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Väčšina reštriktívnych opatrení proti covidu-19 padla a ľudia po dvoch zložitých rokoch masívne cestujú na dovolenky. Aktuálne však narážajú na veľké problémy v leteckej doprave, ktorá nie je po covidových rokoch pripravená zvládnuť tento nápor.  Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať neúmerne dlho. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.

Mnoho klientov sa aktuálne zaujíma o to, ako kryje cestovné poistenie súčasné situácie na letiskách, kedy lietadlá meškajú či už z dôvodu štrajku zamestnancov alebo nedostatku personálu. Pripomíname, že meškanie letu a zrušenie letu do zahraničia napríklad z dôvodu štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti alebo letiskového personálu nie je cestovným poistením kryté, ani sa nedá dopoistiť.

„V prípade zrušenia letu alebo meškania letu, ktorý je zabezpečovaný európskou leteckou spoločnosťou alebo s odletom v rámci európskeho priestoru majú cestujúci podľa európskeho práva nárok na odškodnenie. Odporúčame klientom obrátiť sa na príslušnú leteckú spoločnosť priamo na letisku a žiadať riešenie alebo sa obrátiť na spoločnosti, ktoré vymáhajú od leteckých spoločností náhrady,“ radí manažérka cestovného poistenia UNIQA Ľubomíra Hricová.

Aj kvôli takýmto prípadom odporúčame klientom uzatvárať v rámci cestovného poistenia vyššie poistné balíky, v ktorých majú poistené zmeškanie verejného dopravného prostriedku do zahraničia a poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia.

V rámci poistenia zmeškania verejného dopravného prostriedku do zahraničia má klient nárok na plnenie za cestovné náklady potrebné na cestu do inej cieľovej stanice, z ktorej môže pokračovať v ceste do cieľovej destinácie v zahraničí. Poistenie takisto kryje nutné výdavky na občerstvenie, toaletné potreby či nevyhnutný nocľah do výšky limitu.

„Toto plnenie sa týka prípadov, ak klient zmeškal do­pravný prostriedok z objektívnych príčin, akým je napr. úraz, dopravná nehoda, technická porucha použitého dopravného prostriedku, meškanie rezervovaného letu/ dopravného prostriedku napríklad z dôvodu nepriaznivého počasia,“ pripomína Ľ. Hricová z UNIQA.

Cestovné poistenie tiež kryje oneskorený návrat zo zahraničia. Týka sa prípadov,ak by klientovi meškalo lietadlo a nestihol by napr. vlak domov na, ktorý má zakúpený cestovný lístok.

Klientom v takom prípade uhradíme výdavky na taxík/autobus/vlak alebo výdavky na nocľah, občerstve­nie či toaletné potreby pri spiatočnej ceste zo zahraničia do miesta bydliska, pokiaľ nie je možné v plánovanej ceste pokračovať v dôsledku oneskoreného príchodu na letisko či stanicu,“ vysvetľuje Ľ.Hricová.

Dovolenkári sa aktuálne stretávajú aj s prípadmi, keď ich batožina po prílete nedorazí do destinácie spolu s nimi prípadne dorazí, ale je poškodená. V prípade, že máte v rámci cestovného poistenia zahrnuté aj pripoistenie batožiny, je potrebné, aby klient ihneď stratu alebo poškodenie batožiny nahlásil na letisku a požadoval tlačivá dokumentov pod názvom Demage Report, Property irregularity report (PIR).

„Tieto dokumenty sú dôležité pri nahlasovaní poistnej udalosti do poisťovne. Bez týchto dokumentov nie je možné nahlásiť poistnú udalosť,“ upozorňuje Ľubomíra Hricová z UNIQA. Poisťovňa poskytne pri meškaní batožiny poistné plnenie za veci osobnej spotreby, ktorými sú toaletné potreby a náhradné oblečenie do výšky limitu, ktorý je uvedený v rozsahu krytia. Poisťovni je potrebné predložiť účty o ich zakúpení do 48 hodín odo dňa meškania batožiny a jej oneskoreného vydania v cieľovej destinácii .

Značky: