Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Letné vlaky opäť dokázali, že Slováci obľubujú prírodné a kultúrne pamiatky svojej krajiny a podporujú domáci turizmus. Tomu aj tento rok výrazne napomohli vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Dôkazom je počet prepravených cestujúcich letnými vlakmi v období od 11. 6. do 11. 9. 2022. Bolo ich presne 43 376. Pre porovnanie, v roku 2021 letnými vlakmi cestovalo bezmála 42 000 cestujúcich, v roku 2020 ich bolo 23 000. Letné vlaky sa prevádzkujú od roku 2020.

Tohtoročné letné vlaky boli objednané Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR) v spolupráci s národným portálom cestovného ruchu Slovenska Slovakia Travel, ako aj vyššími územnými celkami (VÚC). Išlo o 10 liniek naprieč celým Slovenskom, pričom tradičnými trasami boli spojenia do Muráňa, na Červenú Skalu či do obľúbenej Banskej Štiavnice. Najpopulárnejšie spojenie v rámci leta 2022 bolo na východnom Slovensku. Na linke Košice – Stará Ľubovňa sa odviezlo vlakmi ZSSK viac ako 12 100 cestujúcich. Druhé miesto v obľúbenosti získala linka Zvolen – Banská Štiavnica s viac ako 7 100 pasažiermi. Asi 6 000 ľudí sa prepravilo na trase Prešov – Stakčín.   

Tohtoročnou novinkou bolo spojenie Zvolen – Štúrovo, ktoré naplnilo očakávania ZSSK počtom cca 1 300 cestujúcich.

Letná sezóna bola tradične spojená aj s lístkami SLOVAK, ktoré v júli a auguste umožnili neobmedzené cestovanie po celom Slovensku v 2. vozňovej triede všetkých vlakov ZSSK. Aj keď predaj lístkov SLOVAK oproti minulému roku klesol (2022: 2 892 predaných lístkov SLOVAK), mierne stúpol predaj lístkov v kategórii SLOVAK JUNIOR, čo bolo pravdepodobne spôsobené záujmom študentov končiacich ročníkov o zľavnené cestovné po Slovensku.

Všetkými vlakmi ZSSK (nie len tými letnými) sa v júli a auguste prepravilo takmer 11 340 000 cestujúcich. Aj keď čísla tejto sezóny nedosiahli hodnoty spred troch rokov, počty prepráv sa každým ďalším rokom zvyšujú, čo znamená, že ľudia sa do vlakov postupne vracajú.  

Myšlienka letných vlakov ako podpora turizmu naprieč Slovenskom, obzvlášť na ťažšie dostupné či odľahlejšie miesta a pamiatky, dopomohla aj vďaka spolupráci s portálom cestovného ruchu Slovakia Travel, Krajskými organizáciami cestovného ruchu (KOCR) a koordináciou verejnej dopravy spoločne so samosprávnymi krajmi k zvýšenému záujmu cestovania a k udržaniu ľudí v jednotlivých regiónoch.

Dobrou správou pre priateľov letných vlakov je, že vďaka objednávke z MDV SR, budú v roku 2023 určite ďalej prevádzkované najúspešnejšie linky: Košice – Stará Ľubovňa, Košice – Bardejov či Prešov – Stakčín. Zároveň sa v priebehu roku 2023 očakávajú rokovania o letných vlakoch, ktoré sú vedené do odľahlejších a menej známych regiónov.

Skvelé je, že v roku 2023 príde aj k rozšíreniu ponuky letných vlakov na celoročnú ponuku turistických vlakov počas nepracovných dní a v čase zimnej a letnej turistickej sezóny na linkách Zvolen – Banská Štiavnica, Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica či Tisovec – Brezno, kde budú vlaky vedené v pravidelných intervaloch v sobotu, nedeľu a sviatok, v období od 24. 12. do 8. 1. a od 1. 7. do 3. 9. pôjdu denne.

Značky: