Spoločnosť Lomtec je čisto slovenská IT firma zameraná na vývoj softvér. Jej majitelia sú dávni priatelia, v minulosti sa stretávali v obci Lom nad Rimavicou a odtiaľ pochádza aj jej súčasné meno. Začiatky neboli ľahké, prvé obchodné rokovania sa viedli v domácnosti a firma sa už od začiatkov snažila presadiť hlavne vlastnými softvérovými produktami.

Dnes stojí Lomtec za viacerými internetovými obchodmi a opakovane bola hodnotená ako jedna najrýchlejšie rastúcich spoločností v oblasti strednej a východnej Európy. To, čo sa im overilo v minulosti platí aj dnes – základom úspechu je zdravý sedliacky rozum, nie prevzaté príručky o úspešnosti biznisu kdesi zo zahraničia.

Lomtec1-1

Ako povedal Miroslav Sedlák, obchodný riaditeľ Lomtec, pri projektoch je pre nich vždy dôležité hovoriť s koncovým používateľom, pochopiť jeho problémy a snažiť sa ich vyriešiť. Dnes Lomtec realizuje aj veľké európske projekty a v súčasnosti je to firma, ktorá stojí za elektronizáciou služieb mesta Bratislava a Košice.

Oba projekty sa dokončili minulý rok a vyhrali ich cenou – dokázali ponúknuť riešenie za cenu, ktorú konkurencia nedokázala ponúknuť. A ako sa ukázalo, boli schopní tieto pomerne veľké projekty aj úspešne dokončiť. Vedia teda konkurovať nielen cenou ale aj kvalitou práce.

Okrem samosprávy firma rieši aj projekty zamerané na biomonitoring, spojenie IT a ochranu prírody, prepojenie IT a športu. Za firmou stojí 15 rokov skúseností.

Lomtec2-1

Podľa Miroslava Lička, zakladateľa a výkonného riaditeľa firmy Lomtec je firma najviditeľnejšia príáve riešeniami elektronických služieb v Bratislave a v Košiciach. Toto riešenie je napojené na elektronický občiansky preukaz. Spoločným mottom riešenia je slogan: Začnite komunikovať so svojim mestom elektronicky. Riešenie pre Bratislavu stálo 1,539 milióna Eur, riešenie pre Košice bolo za 1,437449 milióna Eur (uvádzame sumy o sumy bez DPH).

V oboch mestách sa pritom riešili podobné služby, celkovo dnes tieto mestá poskytujú svojim občanom si 80 služieb. Služby sú rozdelené do dvoch skupín. Jednak sú to služby informujúce občanov napr. prostredníctvom elektronickej úradnej tabule. Druhý typ predstavujú transakčné služby – teda komunikácia medzi mestom a občanom. Práve na identifikáciu osoby pri transakčných službách treba elektronický občiansky preukaz.

Firma je v tomto prípade hrdá hlavne na vlastné elektronické formuláre, ktoré sú vybavené navigáciou a wizardami, čo uľahčuje ich vypĺňanie občanmi. Súčasťou boli aj mapové systémy. Systém bol integrovaný s ústredným portálom štátnej správy v časti určenej na prihlasovane občana.

Rozdielnosť medzi Bratislavou a Košicami je v tom, že mestské časti v Bratislave sú viac samostatné ako v Košiciach. Po stránke programátorskej je väčší poriadok v Košiciach, riešenie pre Bratislavu je viac heterogénne. Košice používajú o niečo drahší hardvér, ako je tomu v Bratislave. Každá mestská časť sa musela vyjadriť k riešeniu a zástupcovia firmy Lomtec hovorili so zástupcom každej z nich. Zapojili ich do analýzy, do fázy testovania a do finálneho používania celého systému. Ako povedal Tomáš Kovaľ, zakladateľ a marketingový riaditeľ firmy Lomtec, ľudia na úradoch im vychádzali v ústrety.

Po stránke programátorskej by bolo pre riešenie elektronických služieb jednoduchšie, keby bola nutnosť vlastniť elektronický občiansky preukaz pre každého obyvateľa týchto miest a rovnako aby každý povinne mal aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu s mestom. Ich riešenie je pritom postavené na moderných cloudových službách.

Zástupcovia redakcie TOUCHIT sa pýtali aj na korupciu v oblasti IT v prípade takýchto veľkých projektov. Veď sa šušká o sume obyčajne okolo 15 až 20 %, ktoré skončí inde, ako bolo pôvodne deklarované. Všetci traja predstavitelia firmy Lomtec potvrdili, že pri tom, ako sa uchádzali o tieto projekty, neposkytli žiadne všimné. A ani ich nikto nežiadal. Projekty vyhrali cenou, ktorá bola najnižšia. Ako problém vidia zástupcovia spoločnosti Lomtec maximálne 4-ročné obdobie jednej vlády so svojimi vlastnými predstavami napr. aj o IT v štátnej správe. A medzi jednotlivými etapami vlády pritom nie je kontinuita. Takto veľké IT projekty sa nedajú ohraničiť volebnými obdobiami.

Rovnako na škodu je podľa Lomtecu zbytočne komplikovaný spôsob verejného obstarávania, čo spôsobuje vo výsledku zdržanie projektov. A niekedy sa stáva, že do projektu sa možno aj zbytočne zaradia drahšie prvky, ktoré v skutočnosti nie sú až tak nevyhnutné na fungovanie projektu. V oblasti IT na Slovensku zatiaľ nie sú presne stanovené pravidlá.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.