Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na témy ako zvýšiť šance Slovenska na úspech v jednotnom digitálnom trhu a ako čo najlepšie využiť potenciál moderných technológií diskutovali účastníci workshopu Očakávania a priority verejnosti od jednotného digitálneho trhu v SR, ktorý zorganizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

,,Slovensko je automobilovým gigantom a sídlom viacerých úspešných IT firiem, ktoré patria k najrýchlejšie rastúcim spoločnostiam strednej a východnej Európy. Preto potrebujeme naplno využiť benefity plynúce z implementácie digitálnej ekonomiky,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová.

Zámerom workshopu so zástupcami verejnosti bolo vytvoriť kreatívnu atmosféru pre hľadanie spoločných riešení, zdieľanie názorov a očakávaní. ,,Spoločným brainstormingom s verejnosťou chceme definovať kroky vedúce k  urýchleniu formovania digitálneho trhu na Slovensku,“ povedala digitálna líderka Slovenska M. Slabejová.

Dokončenie jednotného digitálneho trhu je jednou z hlavných priorít Európskej komisie (EK). Od roku 2015 už EK dosiahla niekoľko významných medzníkov, ako napríklad zrušenie poplatkov za roaming, zmodernizovanie ochrany údajov či zlepšenie cezhraničnej prenosnosti online obsahu. Do konca tohto roka chce Európska komisia v úzkej spolupráci a s podporou členských štátov ešte výraznejšie pracovať na prechode k digitálne založenej ekonomike a spoločnosti.

Značky: